/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

Eridanus - Eridanus

eridanus
A - CURSA
B - ε ERI
C - THEEMIN
D - ACAMAR
E - ACHERNAR
 
1 - NGC 1535
 
Eridanus je dlouhé souhvězdí, které se vine klikatě jako řeka od hvězdy Rigel (Orión) na jih. U nás je vidět pouze jeho severní část a nejlépe je najdeme, když začneme hvězdou Cursa a potom podle mapky sledujeme "klikatou řeku" od západu k jihu až k obzoru.

Název souhvězdí vysvětlují báje:
Podle Egypťanů se jedná o obraz posvátného Nilu.
Eridanus byla patrně řeka Pád v severní Itálii. Zmiňuje se o ní báje o Faethónovi, který si vypůjčil od svého otce, boha Slunce Hélia, jeho sluneční vůz. Při jízdě po obloze se však koně vylekali obrovského štíra, načež Faethón pustil otěže z ruky a spřežení pobíhalo zmateně po obloze a žár, který z něho sálal, spálil Zemi a vše živé s ní. Zeus chtěl Zemi zachránit a srazil Faethóna bleskem z vozu dolů a poté utonul ve vodách Eridanu. Heliady, jeho sestry, naříkaly nad jeho osudem a proto byly proměněny v truchlící topoly po obou stranách řeky.
Jiná verze (řecké báje) vypráví, že po Eridanu plula kdysi bájná loď Argo na své pouti za zlatým rounem.

Zajímavostí tohoto souhvězdí je hvězda ε Eri, která je velice podobná našemu Slunci - osamocená, pomalu se otáčející hvězda se svou vlastní planetární soustavou, vzdálená pouhých 11 světelných let. Jedná se o nejbližší planetární soustavu.

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)