/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

Panna - Virgo

panna
A - VINDEMIATRIX
B - SPICA
C - ARICH
D - ALARAPH
 
1 - proměnná hv. CU
2 - M 104
3 - PODZIMNÍ BOD
4 - proměnná hv. SW
 
Panna je zvířetníkové souhvězdí, v němž se protíná ekliptika s rovníkem (podzimní bod) - když Slunce prochází tímto bodem, končí léto a nastává podzim.

Název souhvězdí vychází z řeckých bájí:
V době zlatého věku na Zemi člověk ještě neznal zákony a sám od sebe ctil právo a věrnost. Tehdy sestoupila mezi lidi bohyně spravedlnosti a pořádku Astraia, dcera Diova. Posléze se však lidé stávali sobeckými, zabíjeli své bližní a olupovali nevinné. Země byla proto zborcena krví a bohové ji opustili. Poslední zůstala Astraia v naději, že se jí podaří odvrátit Diův hněv, potažmo zkázu lidstva. Nakonec však také ona Zemi opustila a odebrala se zpět mezi bohy. Nyní je mezi hvězdami jako souhvězdí Panny.
Pro obyvatele údolí Eufratu a Tigridu představovalo toto souhvězdí bohyni Istar, dceru nebes a královnu hvězd. V Egyptě pak se souhvězdí nazývalo Isis, což byla matka boha Slunce Hora a manželka Osirida, boha podsvětí.

Zajímavý objekt tohoto souhvězdí je kupa galaxií, vzdálená 60 miliónů světelných let a od nás se vzdaluje v důsledku rozpínání vesmíru rychlostí 1200 km/s a navíc tato kupa představuje přibližně střed naší supergalaxie - místní skupina galaxií (naše G., M 31 v Andromedě a Magellanova oblaka) je u jižního okraje naší supergalaxie: obíháme tedy kolem kupy galaxií v Panně.

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)