/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

Pegas - Pegasus

pegas
A - ALPHERATZ
B - ALGENIB
C - SCHEAT
D - MARKAB
E - ENIF
F - MATAR
 
1 - M 15
2 - proměnná hv. π

 
Pegas je rozlehlé souhvězdí podzimní oblohy, nápadné zejmén proto, že leží mimo Mléčnou dráhu, tedy v oblasti poměrně chudé na hvězdy. Lze jej snadno nalézt podle charakteristického velkého čtverce, tvořeného hvězdami Markab, Scheat, Algenib a Alpheratz (hvězda společná se souhvězdím Andromedy).

Název souhvězdí vysvětluje řecká báje:
Když Perseus usekl hlavu Medůze, řinula se z rány krev do moře a na tom místě vznikl na příkaz boha Poseidona sněhobílý kůň Pegas. Po svém zrození odletěl Pegas na horu Helikon u Korintského zálivu, kde sídlily ochránkyně umění, Můzy (dodnes se o Pegasovi mluví v souvislosti s uměním, zejména básnickým). Později dal Posiedon Pegasa hrdinovi Bellerefónovi, který nim vykonal mnoho hrdinských činů. Jednou se však chtěl Bellerofón dostat na Pegasovi až na Olymp mezi bohy. Zeus však poslal na Pegasa ovády, ten se splašil a jezdce shodil, Pegas však pokračoval dále, až se dostal na oblohu.
Název koně však pochází od Féničanů, starověkých mořeplavců - jejich lodě měly na přídi "okřídleného koně" s uzdou (Pega sus) a tím se vysvětluje nejen název, ale i to, že na obloze je pouze přední půlka koně, a to obrácená - tak viděli příď své lodi námořníci z paluby. Z nádob a hliněných tabulek Chetitů, Mezopotámců a Etrusků vidíme, že v jejich bájích měl Pegas křídla, proto se mu také říká okřídlený kůň.

Zajímavostí tohoto souhvězdí je hvězda Markab, která dodnes slouží mořeplavcům pro navigaci.

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)