/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

VÝVOJ ASTRONOMIE

¨
DATACE OBJEV, VYNÁLEZ AUTOR (ev. lokalita)
cca 5000 př.n.l. gnomon homo sapiens sapiens
4226 př.n.l. zaveden první kalendář na světě Egypt
cca 3300 př.n.l. zpráva o zatmění Měsíce ve Střední Americe Mayové
cca 3000 př.n.l. první knihovny s astronomickými, matematickými a lékařskými spisy Egypt
používání slunečních (den) a vodních (noc) hodin
(?)2782 př.n.l. sluneční kalendář
2700-2400 př.n.l. budování pyramid (obnášelo znalosti z astronomie (přesné zaměření podle světových stran) a geometrie) Egypt
2461 př.n.l zaznamenána konjukce planet Čína
2296 př.n.l. první záznam katalogu pozorovaných komet Čína
2137 př.n.l. vypočítáno zatmění Slunce a Měsíce Čína
<2000 př.n.l. teorie pohybu Slunce, Měsíce a planet (model 8 sfér) Mezopotámie
1900 př.n.l. využití astronomických jevů ke stavbě první primitivní "observatoře" Stonehenge (Anglie)
1361 př.n.l. první doklad o pozorování zatmění Měsíce (viz též r. 2461, 2137 a 1216 př.n.l.) Čína
cca 1300 př.n.l. používání kalendáře vycházejícího z délky slunečního roku 365,25 dní a délky lunárního měsíce 29,5 dne Čína
cca 1250 př.n.l. znalost 12 souhvězdí zvěrokruhu; základy jejich symbolů se zachovaly dodnes Mezopotámie
1217 př.n.l. dochován zápis (na kosti) s předpovědí počasí Čína
1216 př.n.l. doložené pozorování zatmění Slunce (předpokládá se však, že pozorovali zatmění Slunce a Měsíce již koncem 3. tis. př.n.l.) Čína
12. stol.př.n.l. doložena knihovna vládce Tiglata (1115-1093 př.n.l.); existovala ještě v 7. stol.př.n.l. při chrámu boha Aššura Asýrie
11. stol.př.n.l. údajně vypočítán sklon ekliptiky k rovině rovníku Ču Kong
cca 1000 př.n.l. první posvátné brahmánské knihy Védy, v nichž se objevují i začátky vědeckých poznatků Indie
8. stol.př.n.l. pravidelná astronomická pozorování, především Slunce a Měsíce, vedla ke stanovení period jejich zatmění a k upřesnění lunárního kalendáře (na tato pozorování se odvolával často i Ptolemaios; vznik těchto pozorování podnítilo vysvětlení astronomických jevů - meteory a komety kvůli zvýšené náboženské mystice a astrologických zájmů) Řecko
8. stol.př.n.l. svitkové knihy ťüan - používání hedvábí jako materiálu na psaní Čína
19.3. 721 př.n.l. první zpráva o zatmění měsíce Mezopotámie
cca 700 př.n.l. vodní hodiny Čína
7. stol.př.n.l. knihovna asyrského krále Aššurbanipala obsahovala velké množství přepisů starších textů až z doby okolo r. 1900 př.n.l. - např. astronomický opis (originál z doby Chammurapiho) obsahuje základní fakta z deskriptivní astronomie (východ a západ hvězd, pohyby planet, poznatky o Slunci, Měsíci i planetách, délka dne v jednotlivých ročních obdobích, seznamy stálic) Mezopotámie
cca 680 př.n.l. vypočtena střední délka synodického měsíce: 29 dní 12 hodin 44 minut a 7,5 s (tato hodnota se od dnešní líší v řádech sekund); sledování pohybu nebeských těles s velkou přesností: úhly s přesností na 6 min a časové úseky na 3/4 min; pozorování vzájemného postavení Měsíce a Slunce - určení délky periody (tzv. saros) ve které se opakují určité vzájemné postavení v ekliptice Mezopotámie
18.5. 603 př.n.l. v Egyptě pozorováno velké zatmění Slunce, na jeho základě a při znalosti periodicity slunečních zatmění, předpovězeno zatmění na r. 585 př.n.l. Thalés z Milétu
6. stol.př.n.l. nejstarší soukromé knihovny - Polykratova a knihovna Peisistratovců - soubory papyrusových svitků (lat. volumen) uložené v hliněných pouzdrech (lat. capsa) a svázané pergameny (lat. codices) Řecko
nejstarší soukromé knihovny - knihovna Euripidova - soubory papyrusových svitků (lat. volumen) uložené v hliněných pouzdrech (lat. capsa) a svázané pergameny (lat. codices) Řecko
nejstarší známá řecká mapa sestavená na základě vlastních cest (opravena Hekataiosem z Milétu) Anaximandros z Milétu
585 př.n.l učení o Zemi jako desce, plovoucí ve vodách oceánu Thalés z Milétu
28.5. 585 př.n.l dochází k předpovězenému zatmění Slunce z r. 603 př.n.l. Thalés z Milétu
cca 550 př.n.l. v knize Periégésis (Cesty po světě) popsán celý tehdy známý (Řekům) svět; doplněn mapou Hekataios z Milétu
4. stol.př.n.l. znalost nepravidelnosti zdánlivého pohybu planet Platón
geocentrický model pohybu planet Slunce a Měsíce se vzájemnou závislostí pohybu jednotlivých sfér Eudoxos
katalog hvězd, obsahující kolem 800 objektů Čína
kniha Ken-Š´sing-ting (Základy určování hvězd) Čína
nejstarší soukromé knihovny - knihovna Aristotelova - soubory papyrusových svitků (lat. volumen) uložené v hliněných pouzdrech (lat. capsa) a svázané pergameny (lat. codices) Řecko
první zmínky o zavedení roku s 365 dny Mexiko
kolem 350 př.n.l. zevšeobecnění empirické kosmologie a vytvoření geocentrického modelu s oblastí sublunární (vyplňují ji 4 elementy: oheň, vzduch, voda a zem) mezi Zemí a Měsícem a sférou supralunární (vyplněna éterem) nad sférou Měsíce
poprvé uvedena myšlenka (kniha O nebi), že Země je koule a ne plochá deska
Aristoteles
320 př.n.l. vytvořena nová mapa známého světa (na základě poznatků helenestických vojenských výpadů) Dikaiarchos z Messény
3. stol.př.n.l. nejstarší soukromé knihovny - sbírka alexandrijského Museionu - soubory papyrusových svitků (lat. volumen) uložené v hliněných pouzdrech (lat. capsa) a svázané pergameny (lat. codices) Řecko
veřejné sluneční hodiny; zdokonalení klepsydry (vodní hodiny) Řecko
vrchol řecké kartografie - tzv. Eratosthenova mapa Eratosthenes
matematické potvrzení kulového tvaru Země
vytvořen princip stupňového měření Země; na jeho základě a na základě změřené vzdálenosti mezi Alexandrií a Asuánem byla stanovena délka zemského poledníku, s pomocí přístroje skafé (bylo jím možno určit výšku Slunce ?) na 252000 stadií - podle Pliniova odhadu bylo použito tzv. egyptského stadia o délce 157,7 m, pak by se chyba pohybovala v řádech několika set km, tzn. méně než 1% (!) - stadio: délková míra v antice; bylo užíváno několik variant - egyptský - 157,7 m; olympijský - 192,3 m; atický - 177,6 m; aiginsko-atický - 164 m a iónský - 210 m
Eratosthenes
1. pol. 3. stol.př.n.l. myšlenka o oběhu Země kolem Slunce - heliocentrické uspořádání vesmíru (autor předpokládal, že průměr Slunce je sedminásobkem průměru Země a vzdálenost Země - Slunce je dvanáctinásobkem vzdálenosti Země - Měsíc; jeho teorie neměla však odezvu a převládla teorie Ptolemaiovy soustavy) Aristarchos ze Samu
238 př.n.l., 7.3. výnosem Ptolemaia III. byl zaveden k 365 dním roku pro každý čtvrtý rok jeden den navíc - přestupný rok Egypt
2. stol.př.n.l. vypočítána délka slunečního roku s přesností na 6 minut, sklon ekliptiky k rovníku, precese jarního bodu, měsíční paralaxa, excentricita sluneční dráhy aj. Hipparchos z Nikaie
140 - 86 př.n.l. reformace kalendáře Čína
134 př.n.l. první katalog souhvězdí, který obsahoval 800 objektů; později jej Ptolemaios rozšířil o dalších 200 hvězd jednalo se fakticky o katalog hvězd, které byly rozděleny do 48 souhvězdí Hipparchos z Nikaie
46 př.n.l. reformace římského občanského kalendáře; tento rok, který napravovl chyby předchozích klendářů měl 445 dní a nazýval se "annus confusionis"; od r. 45 př.n.l. měl rok 365 dní a každý čtvrtý byl přestupný s délkou 366 dní; r. 44 př.n.l. byl nový kalendář na památku Julia Caesara nazván kalendářem juliánským Řecko
2. pol. 1. stol.př.n.l. dílo "Geógrafiké" (Zeměpis) obsahoval popis tehdy známého světa Strabón
0 - 500[ nahoru ]
2. stol.n.l. spis Ling sien (Složení vesmíru), kde uvádí, že Měsíc má tvar koule a nemá vlastní světlo Čang-Cheng
geocentrický model Ptolemaios
popis jevu astronomická refrakce
102 údajně vynalezen způsob výroby papíru ze stromové kůry či konopí; tento způsob se rozšířil do Koreje (kolem 600), Japonska (610) a r. 751 je doložen v Samarkandě Cchaj-Lun
137 Almagest - katalog souhvězdí Ptolemaios
500 - 1000[ nahoru ]
7. stol. rozšíření vodních hodin v Evropě, nejdříve v Anglii a v Irsku Evropa
kolem 628 spis Brahma-sphuta-siddhanta (Pravé Brahmovo učení) - 20 kapitol astronomických, aritmetických i geometrických pojednání Brahmagupta
682 astronomové z města Tikal stanovili, že 149 lunárních měsíců tvoří 4400 dní, čímž určili délku synodického měsíce na 29,53020 dní (dnešní měření: 29,53059); podobně pak určili délku tropického roku na 365,2420 dní (dnes: 365,2422) Mayové
7. - 8. stol. speciální konfigurace náboženských staveb, odpovídající astronomickým pozorováním; kalendářní výpočty astronomických jevů sahajících až do doby před 400 mil. lety Mayové (vrchol jejich kultury)
spis Computus, kde jsou obsaženy výpočty církevního kalendáře, souvisejícího s periodicitou astronomických jevů, dále je zde uveden úplný popis počítání na prstech do miliónu Beda Venerabilis
8. stol. názor na měnící se vzdálenost mezi hvězdami Čína
725 realizace myšlenky (od Liou Čou) změřit stupeň poledníku Nan Kung-Šao
konec 8. stol. změřen obvod Země; k tomuto účelu uskutečnili měření šířkového stupně a zjistěná délka se rovnala 56 a 2/3 arabským mílím, což odpovídá 113,04 km a tedy obvod Země 40700 km al-Chvárizmí
9. stol. sestaven kalendář založený na periodických pohybech Venuše, který fungoval s odchylkou menší než 1 den za 500 let; tabulky pro výpočet zatmění fungují dodnesMayové
8.-15. stol. tzv. "zídži" - sbírky tabulek pro astronomy a geografy; obsahovaly popisy kalendářů, souhrny chronologických historických dat, trigonometrické tabulky, katalogy hvězd a astronomické tabulky Arabský poloostrov
882-910 v té době nejpřesnější astronomická měření; vydání "Knihy o hvězdovědě", ve které byly opraveny mnohé nepřesnosti od Ptolemaia a objevil se v ní termín sinus a začalo se počítat s trigonometrickými funkcemi a jejich vzájemnými vztahy; byla zde uvedena též tabulka pro hodnoty kotangens (doceněno až r. 1533 v díle Regiomantana) al-Battání
10. stol. sextant (přístroj pro astronomické měření) s poloměrem 58 stop (= cca 17 m) Bagdád
964 sestavena "Kniha stálic", obsahující rozsáhlý výčet hvězd a dalších objektů Abdarrahmán as-Súfí
přelom 10. a 11. stol. velmi přesné astronomické zeměpisné měření - stanoven úhel sklonu ekliptiky k rovníku (odchylka v řádech sekund); vypočítán poloměr (6490 km) a obvod (41550 km) Země , popsány změny barev Měsíce při jeho zatmění, sluneční korónu při jeho zatmění; myšlenka pohybu Země okolo Slunce al-Bírúní
1000 - 1500[ nahoru ]
1054, 4.7. zaznamenán výbuch supernovy, která položila základ dnešní Krabí mlhovině, v dnešním souhvězdí Býka (na observatoři Kai-Feng)
pozorovali ji čínští astronomové a Indiáni kmene Navaho
Yang Wei-t
pol. 13. stol. náhodný objev astronomického kompendia "Libros de saber de astronomia", psané španělsky, které shrnovalo kompilaci z mnohých astronomických rozprav; populárními se staly především tzv. Alfonzinské tabulky, které byly sestaveny na základě tabulek astronoma al-Zarkálího (též Azrachel) král Alfons X.
1310 spis "Lucidator astronomiae" - nebeská tělesa nejsou upevněna na sférách, ale pohybují se volně v prostoru Pietro d´Abano
1344-1351 astronomický orloj (Padova) Jacopo Dondi
po 1400 katalog hvězd a tabulka pohybu planet, která se vyznačuje velkou přesností Ulugh-beg
15.stol. změřena vzdálenost Měsíce  
po 1450 upřesnění tzv. Alfonzinských astronomických tabulek (pol. 13. stol.) a trigonometrických tabulek Almagestu Georg Peurbach
1500 - 2006[ nahoru ]
16.stol. změřena vzdálenost Slunce  
1542 heliocentrický model pohybu planet, mezi které je počítána také Země M.Kopernik
1543 vyšly knihy "Šest knih o oběžných pohybech v drahách nebeských těles" M.Kopernik
1572 pozorování nové hvězdy v souhvězdí Kasiopeji Tadeáš Hájek z Hájku
1576 počátek budování hvězdárny na ostrově Hven, zvaná Uraniborg T. de Brahe
1581 začala se měřit inklinace R. Norman
1582 přijat nový kalendář, který opravil starý juliánský - po 4. říjnu následoval 15. říjen; byl přijat katolickou církví za papeže Gregora XIII. - proto "gregoriánský kalendář" Evropa
1584 teorie nekonečnosti vesmíru a světů; uznání heliocentrismu G.Bruno
1588 kompromisní systém planet - okolo Země obíha Slunce o kolem Slunce planety T. de Brahe
1572, 11.11. supernova v souhv. Kasiopeja - tzv. Tychonova hvězda T.de Brahe
1596 objevena první proměnná hvězda (Mira Ceti v souhv. Velryby) D.Fabricius
přelom 16. a 17. stol. heliocentrický model II. T.Brahe, J.Kepler
1603 hvězdný atlas Uranometria J.Bayer
1609 zkonstruován dalekohled G.Galilei
první dva Keplerovy zákony J.Kepler
1609-1610 pozorování oblohy dalekohledem: rozpoznáno složení Mléčné dráhy, objeveny Jupiterovy měsíce, fáze Venuše aj. G.Galilei
1616 odsouzení a zavrhnutí heliocentrismu katolickou církví a celého Koperníkova díla Evropa
1618 formulce třetího Keplerova zákonu pohybu planet J.Kepler
1632 důkaz pravdivosti heliocentrického modelu; publikován zákon volného pádu; formulce principu nezávislosti pohybů (tzv. Galileiho princip) G.Galilei
1635 prvně pozorována hvězda dalekohledem za dne - Arcturos v souhvězdí Honáka  
1636 vyšla první mapa Měsíce Peiresco
1638 objev prvé periodické hvězdy (Mira Ceti)  
1655 objeven Saturnův prstenec a jeho měsíc (Titan) Huygens
1668 dílo o kometách, obsahující měření paralaxy komet z let 1652 a 1664, čímž bylo dokázáno, že se nejedná o meteority v zemské atmosféře J.Hevelius
1671 první úspěšné změření paralaxy Marsu; fr. tým (Jean Richer) při expedici do Francouzské Guayany a Giovanni Cassini v Paříži; oba zaznamenali polohu Marsu v předem stanoveném okamžiku a po srovnání svých záznamů odvodili vzdálenost Marsu a podle Keplerových zákonů také vzdálenost Země - Slunce, kterou spočítali na 140 mil. km, což je jen o 10 mil. km méně než podle dnešních výpočtů ! viz text
1672 změřena paralaxa Slunce a stanovena jeho vzdálenost na 140 miliónů kilometrů (správně: 150.000.000 km) G.D.Cassini,
J.Richer
1669 počátky měření poledníkového stupně, což umožnilo v 18. stol.měření Země, které dokazuje sploštění Země na pólech J. Piccard
1676 na základě pozorování Jupiterových měsíců stanovení rychlosti a konečnosti rychlosti světla (viz r. 1725) O.Roemer
1682 zpozorována kometa, jejíž návrat byl později spočítán (viz 1705; Halleyova kometa) E.Halley
poč. 18.stol. objeveny spirální mlhoviny  
předpověď periodicity komet E.Halley
18. stol. intenzivní studium nebeských těles - spřesňování výpočtů pohybu těles planetární soustavy J.L.Lagrange
P.S.Laplace
předpoklad, že Země je chladnoucí Slunce W.Melle
1705 na základě Newtnovy gravitační teorie vypočítány dráhy známých komet a určeny opětovné návraty (později nazvána autorovým jménem - Halleyova kometa) E.Halley
1716 vypočítán tranzit Venuše přes Slunce (1761, potvrzeno) E.Halley
1717 objeven vlastní pohyb hvězd
1718 rozpoznán vlastní pohyb stálic (viz r. 1756) - - Arcturos v souhvězdí Honáka - důkaz, že nejsou hvězdy stálicemi
1725 vydány (po smrti autora) výsledky měření poloh hvězd v Greenwichské observatoři; první moderní katalog obsahuje polohy 2852 hvězd s přesností 10 obloukových sekund (katalog zkompilován na zač. 18. stol.) J.Flamsteed
1736 francouzské výpravy do Laponska a Peru - měření délky zemského poledníku  
1747 objevena tzv. nutace zemské osy (perioda 19 let) - nepravidelnosti v precesním pohybu zemské osy J.Bradley
1748 vysvětleny příčiny precese d´Alembert
1750 vysvětleno složení Mléčné dráhy T.Wright
1752 určena denní paralaxa Měsíce (57'), z čehož vyplynulo, že je Měsíc od Země vzdálen 60 zemských poloměrů měřili: N.L.Lacaille (mys Dobré naděje) a J.Lalande (Berlín)
1754 vyslovena hypotéza o vzniku planetární soustavy; ke stejné hypotéze dospěl později Laplace (viz r. 1796); nazývá se Kantova-Laplaceova nebulární teorie I.Kant
1756 známo 57 hvězd s vlastním pohybem viz r. 1718
1757 zkonstruován první achromatický objektiv dalekohledu J.Dollond
1758 návrat (Halleyovy) komety, jejíž dráha bylo propočítána (viz 1682 a 1705) E.Halley
1762 publikovány tabulky pohybu Měsíce J.Mayer
uveřejněn katalog 10000 hvězd N.L.Lacaille
1771 katalog mlhovin Ch.Messier
1779 objevena planetární mlhovina Darquier
1781 objevena planeta Uran W.Herschel
sestaven katalog "Mlhovin a hvězdokup" se 103 objekty (např. M31, M1 ad.) Ch.Messier
1782 hvězda Algol definována jako zákrytová dvojhvězda (pozorování pravidelných změn jasu) J.Goodricke
1783 objev vlastního pohybu Slunce W.Herschel
první zmínka (úvaha) o existenci černých děr J.Michell
1784 sestaven Messierův katalog mlhovin  
vypracován katalog 711 dvojhvězd W.Herschel
objevena proměnná hvězda 'delta Cepheus' a po nic poté nazvány "cefeidy" J.Goodricke
1788 nalezeno řešení pro tzv. restringovaný problém (tři tělesa, z nichž má jedno zanedbatelnou hmotnost) J.Lagrange
1793, 24.11. vyšel oficiální dekret, který zaváděl "revoluční kalendář" - čas byl decimalizován: měsíc se dělil na desetidenní cykly (decades) ... podobný systém se používal ve starém Egyptě, ve Francii byl však motiv čistě politický (opustit tradiční náboženské sváteční dny); v září 1805 byl pro svůj absolutní neúspěch zrušen Napoleonem a oficiálně se obnovil sedmidenní týden Francie
1796 hypotéza o vzniku planetární soustavy; ke stejné hypotéze dospěl již r. 1754 I.Kant; nazývá se Kantova-Laplaceova nebulární teorie P.S.Laplace
1798 (1805) nový velký katalog (dva svazky - 1798 a 1805) přibližně 3000 hvězdných poloh určených s bezprecedentní přesností J.Bradley
1801 objevena planetka Ceres G.Piazzi
1802 vypracován katalog více než 2000 mlhovin; doplněn r. 1820 W.Herschel
1823 tzv. Olbersův paradox - námitka proti nekonečnému statickému vesmíru H.Olbers
1827 publikován katalog dvojhvězd, obsahující 3112 objektů, z nichž jich 2343 objevil sám autor V.J.Struve
1836 započato s měřěním svítivosti hvězd; systematické pozorování jižní oblohy (1834-1838) J.F.Herschel
1837 poprvé změřena vzdálenost hvězdy (61 Cygni v souhvězdí Labutě) F.Bessel
1838 poprvé změřen vlastní pohyb hvězd rozborem měření paralaxy F.W.Bessel, V.J.Struve
1839 založeny hvězdárny - Pulkov (ČR) a Harvard College (USA)  
na základě tvaru Země a jejího pohybu byl podán důkaz, že tloušťka pevné zemské kůry musí být 1/4 průměru Země  
1840 měřením paralaxy hvězdy α Centauri zjištěna vzdálenost čtyř světelných let - nejbližší známá hvězda T.Henderson, T. Mac Lear
1841 pomocí Newtonova zákona provedena matematická analýza dráhy Urany a z ní poté vypočítána hmotnost a dráha neznámém planety (viz 1846 J.C.Adams
1842 použití fotografie ke studiu slunečního spektra - objev Fraunhofferových čar také v ultrafialovém záření; objeveny sluneční protuberance A.H.Becquerel, J.W.Draper
změřena radiální rychlost hvězd H.Fizeau
1844 odvozena existence průvodce Síria (viz 1862) Walter S. Adams
1845 prezentován názor, že mlhovina M 51 v souhvězdí Honící psi má spirálovitou strukturu W.P.Rosse
1846 na základě nepravidelnosti v pohybu Uranu byla vypočítána poloha a dráha další planety - Neptun (objevil jej J.Galle) U.Verrier (vypočítal)
1848 již od r. 1610 se řešil problém nekonečnosti a statičnosti vesmíru (viz Olbersův paradox)
prvním, kdo navrhl správné řešení nebyl Newton, Halley ani žádný jiný vědec, ale spisovatel E.A.Poe - v eseji 'Eureka' píše:
"jedinou možností, jak za takového stavu věcí pochopit ty prázdné prostory ..., by byl předpoklad, že vzdálenost k neviditelnému pozadí je nezměrná a dosud žádný světelný paprsek nás odtud nebyl schopen dosáhnout"
E.A.Poe
1850 pořízena první daguerrotypie Měsíce W.C.Bond
první fotografický snímek v astronomii (hvězda Vega) J.A.Whipple
1851 při zatmění Slunce byla poprvé vyfotografována sluneční koróna A.L.Busch
1855-1862 vydán katalog 324188 hvězd a r. 1886 byl doplněn o dalších 133000 hvězd Bonnská hvězdárna
1858 poprvé vyfotografovány sluneční protuberance A.L.Busch
1862 v blízkosti Síria objevena slabá hvězda, která způsobuje padesátiletou periodicitu v pohybu Síria; tato nová hvězda odpovídala pozorováním F.W.Bessela z r. 1834 (viz 1844) A.Clark
1864 pomocí spektroskopie prokázán plynný charakter některých mlhovin (autor je také zakladatelem spektroskopie hvězd) W.Huggins
1868 určena vlnová délka asi stovky čar slunečního spektra A.J.Angström
důkaz, že se hvězdy vzdalují (či přibližují) od Země: tmavé čáry ve spektru hvězd jsou posunuty k červenému, resp. modrému okraji spektra ve srovnání s jejich polohou ve slunečním spektru (Dopplerův jev) W.Huggins
1872 začíná vycházet časopis Vesmír Praha
1875 počátky soustavného fotografického mapování oblohy B.A.Gould
1885, 20.8. objevena nova v souhvězdí Andromedy; jedná se o první pozorovanou zřetelnou souvislost jednotlivé hvězdy s mlhovinou E.Hartwig
1887 na základě analýzy spekter různých hvězd byla formulována teorie o teplotách hvězd a tím i o jejich vývojovém stupni J.N.Lockyer
1888 sestaven New General Catalogue (NGC) J.E.Dreyer
1889 objev spektrální dvojhvězdy (Mizar)  
1889-1890 měřením zeměpisné šířky v Berlíně, Postupimi a v Praze byl dokázán pohyb zemského pólu a o rok později byly objeveny dvě jeho periody - 12 a 14 měsíců  
1890 objeveny spektroskopické dvojhvězdy (Harvard) E.Ch.Pickering
1892 stanovena rychlost Slunce vzhledem k nejbilžší hvězdě na v = 18,5 km/s (dnes se udává hodnota 19,5 km/s) P.Kempf
1898 začala se budovat hvězdárna v Ondřejově bratři Fričovi
20.stol. relativistický model A.Einstein
1901 pozorován výbuch novy v souhvězdí Persea  
1905 doměnka, že je nutno rozlišovat mezi hvězdami tzv. obry a trpaslíky (viz 1913) R.Hertzsprung
určena teplota Slunce W.Wien
1908 vyslovena tzv. panspermická hypotéza vzniku života - tlak světelného záření proudícího vesmírem může unášet zárodky života mezi nebeskými tělesy S.A.Arrhenius
změřeno magnetické pole Slunce G.E.Hale
1912 potvrzení červeného posuvu galaxie M 31 (směr k Zemi o v = 300 km/s) V.Slipher
1913 definován tzv. Hertzsprung-Russelův diagram; potvrzena Hertzsprungova doměnka o existenci obrů a trpaslíků mezi hvězdami a odvozena závislost mezi svítivostí hvězd a spektrální třídou H.N.Russel
objeveno kosmické záření V.F.Hess
1914 změřeny Dopplerovy posuvy 13 mlhovin; do r. 1925 jich bylo změřeno již 41 (1929: 46) V.Slipher
1916 kulová souměrná nerotující hvězda K.Schwarzschild
objevena hvězdy s největší změřenou hodnotou vlastního pohybu; později nazvána na počest objevitele 'Barnardova hvězda' E.Barnard
1917 model vesmíru de Sitterův W.de Sitter
model statického vesmíru ("nerozpínající" vesmír způsobilo zavedení kosmologické konstanty) A.Einstein
ještě v tomto roce bylo obecně přijímáno, že naše Mléčná dráha (= Galaxie) je celým vesmírem, stabilním souborem hvězd  
1918 dokončena montáž Hookerova dalekohledu se zrcadlovým objektivem o průměru 2,5 m observatoř Mount Wilson
1919 zatmění Slunce - potvrzení teorie relativity A.Eddington
kolem 1920 rozpoznány cizí galaxie  
1920 díky ionizační teorii byly objasněny spektroskopické odlišnosti světla "obrů" a "trpaslíků" související s hustotou hvězd (menší pro obry) M.N.Saha
změřeny rozměry Galaxie  
1922 model uzavřeného vesmíru A.Friedmann
model rozpínajícího se vesmíru, založen na relativistické kosmologii; o tento model se opírá teorie "velkého třesku", vysvětlující vznik vesmíru
podán důkaz, že spirální mlhoviny (obsahují rovněž prach) září nikoli svým vlastním světlem (jako hvězdy), nýbrž buď proto, že odrážejí světlo hvězd (nacházející se uvnitř nebo poblíž) anebo proto, že energie ze světla blízkých hvězd, kterou mlhovina pohlcuje, zahřívá jejich plyn natolik, že je žhnoucí E.P.Hubble
1923 poprvé rozlišeny v mlhovinách (Andromeda) jednotlivé hvězdy: jednotlivá spirální ramena obsahují několik jasných proměnných hvězd se stejným typem periodických změn jasností, jaký byl znám již pro hvězdy v naší galaxii (proměnné cefeidy) E.P.Hubble
1924 model otevřeného vesmíru A.Friedmann
zkoumáním dvojhvězd bylo zjištěno, že jasnost hvězdy je přímo úměrná její hmotnosti (objev se stal klíčový pro pochopení fungování hvězd) A.Eddington
vznik moderního pohledu na uspořádání vesmíru - důkaz, že naše galaxie není ve vesmíru samojediná E.P.Hubble
prokázáno, že zdánlivé průměry mlhovin (pozorované ze Země) souvisí s rychlostí jejich vzdalování: za předpokladu, že všechny galaxie jsou více méně stejně veliké, pak z toho tedy plyne, že menší galaxie se pouze jeví menšími s ohledem na jejich větší vzdálenost C.Wirtz
1926 kompaktifikace rozměrů vesmíru O.Klein
1927 model otevřeného vesmíru (dopracován)
teorie, že galaxie by mohly poskytnout kýžené "testovací částice", s jejichž pomocí by se dalo měřit rozpínání vesmíru; dokonce byla určena hodnota příslušné konstanty úměrnosti v předpokládaném vztahu červený posuv-vzdálenost (pozdější definice Hubbleovy konstanty)
G.Lemaitre
1929 zjištěno, že posuvy čar ve spektrech galaxií směrem k červenému konci (červený posuv), které byly vyloženy podle Dopplerova principu radiálním pohybem, jsou úměrné vzdálenosti objektů; tímto zjištěním byly podloženy modely rozpínajícího se vesmíru E.P.Hubble
1930 změřeny vzdálenosti blízkých galaxií  
objeveno Pluto C.Tombaugh
1931 publikována hypotéza o vzniku sluneční soustavy vytrhnutím sluneční hmoty (slapu) působením přitažlivosti jiné hvězdy J.H.Jeans
1932 model otevřeného vesmíru (kritický) A.Einstein, W. de Sitter
1935 skrytá hmota (předpověď) F.Zwicky
model oscilujícího vesmíru  
k seznamu V.Sliphera (viz 1914) přidány červené posuvy 150 mlhovin M.Humason
1936 efekt gravitační čočky A.Einstein, R.Mandl
1937 postaven první radioteleskop G.Reber
1938 objeveno, že kosmické záření na Zem dopadá převážně v podobě rozsáhlých spršek P.Auger
1943 objeveny tzv. Seyfertovy galaxie C.K.Seyfert
získány fotografické snímky, díky nímž se podařilo rozlišit jednotlivé hvězdy ve vnitřní části galaxie v Andromedě W.Baade
1946 počátek radarové astronomie, když se podařilo zachytit ozvěnu radiových signálů od povrchu Měsíce
r. 1959 byl získán radiový odraz od Slunce
 
první ultrafialový snímek Slunce pořízený upravenou raketou V-2  
1947 teorie hvězdných asociací, která je důležitá při řešení otázek vzniku hvězd V.A.Ambarcumjan
1948 objeven pátý měsíc Uranu a druhý měsíc Neptunu G.P.Kuiper
do provozu spuštěn Haleův dalekohled (průměr zrcadla 5,08 m); Mount Palomar, Kalifornie  
propočítán časový počátek vesmíru G.Gamow
teorie ustáleného stavu - teorie stacionárního vesmíru H.Bondi, F.Hoyle, T.Gold
1949 důkaz kosmického rentgenového záření (pomocí raket) H.Friedmann
získány infračervené fotografie jádra naší Galaxie a byl zjištěn jeho eliptický tvar s průměrem cca 1200 pc  
1950 změřeny vzdálenosti slabých galaxií; počet hvězd se známými vzdálenostmi se blíží deseti tisícům  
1951 de facto vznikl nový obor radioastronomie na základě objevu spektrální čáry neutrálního vodíku na vlně 21 cm; od této doby lze měřit frekvenční posuvy, a tudíž rychlosti přibližování či vzdalování mezihvězdných mračen  
katolická církev přijala (!) model velkého třesku a prohlásila, že je v souladu s biblí  
1952 hypotéza o vzniku hvězd z nestacionárního stavu ve vláknech mlhoviny, které se rozpadají a vytvářejí turbulentní shluky, ze kterých se postupně vytváří hutné těleso V.G.Fesenkov
zjištěno (při zatmění Slunce), že délka radiové vlny je tím větší, čím vyšší vrstva koróny je zdrojem rádiového záření  
1954 od r. 1936 do 1954 bylo prozkoumáno na 700 mlhovin (celkem přes 800) a bylo dokázáno, že jsou všechny uspořádány stejným způsobem a mají tutéž hustotu jako tehdy známé soustavy
1956 publikována tzv. solární hypotéza vzniku sluneční soustavy - sjednotila evoluční stelární teorii s planetární: Slunce i planety vznikly z protohvězdy, která zmenšila svůj objem asi na milióntinu původního G.P.Kuiper
pozorováno hnízdo galaxií ve vzdálenosti 55 Mpc a bylo potvrzeno rozpínání vesmíru, a to rychlostí 55 km/s na 1 Mpc W.A.Baum
1957 ve vnější koróně Slunce bylo objeveno pravidelné magnetické pole radiálního směru, které ovlivňuje dynamiku fyzikálních procesů probíhajících v této oblasti kosmického prostoru; při studiu byly využity zdroje rádiového záření v Krabí mlhovině při jejím zákrytu Sluncem B.N.Panovkin
teorie vzniku těžších prvků ve vesmíru Geoffrey a Eleanor Burbidge, W.Fowler, F.Hoyle
4.10.; první umělá družice Země - Sputnik 1 (SSSR)  
1958 biologický princip I. G.M.Idlis
na základě pozorování výronů plynů na Měsíci byla vyslovena hypotéza o jeho vulkanické činnosti; při spektroskopickém pozorování kráteru Aristarchos a Alfonz (1955-1966) bylo dokázáno, že oblak dýmu z kráteru Alfonz je analogický s dýmem kamčatských vůlkánů N.A.Kozyrev
1959 sestrojen první (rtg) dalekohled k pozorování rentgenového záření z kosmu R.Giacconi
1.4.; první průlet okolo Měsíce - Luna 1 (SSSR);
13.9.; Luna 2 jako první zasáhla Měsíc;
7.10.; Luna 3 jako prvvní sonda vyfotografovala odvrácenou stranu Měsíce
 
kolem 1960 zjištěno horké jádro Měsíce díky objevenému výronu tepla z jeho jádra - vyzařování rádiových vln  
1960 projekt OZMA - radioteleskop s průměrem 26 m se pokoušel zachytit signály předpokládaných vyspělých entit u hvězd v souhvězdí Velryby (tau) a Eridanus (epsilon) - observatoř Green Bank F.Drake
formulována problematika mimozemské biologie a prosazen její název - exobiologie J.Lederberg
4.1.; první meteorologická družice - Tiros 1 (USA);
11.8.; první návrat umělého tělesa z dráhy - Discoverer 13 (USA);
20.8.; první návrat živých tvorů z vesmíru (SSSR)
 
první snímky Slunce v rentgenovém spektru elmg. záření  
po r. 1960 tzv. mezihvězdné prázdno  
1961 biologický princip II. R.Dicke
experimentální důkaz (při úplném zatmění Slunce), že kosmický prach není ve vesmíru rozptýlený homogenně, ale díky gravitační síle je soustředěný v oblacích různých rozměrů v řádu 8 úhlových vteřin; objev je důležitý pro hypotézy o vzniku hvězdných soustav S.M.Poloskov, A.J.Mikirov
1961, 12.4. na palubě kosmické lodi Vostok 1 startoval z Bajkonuru (Rusko) první člověk do vesmíru - J.Gagarin; let trval 1 hodinu 48 minut a stav bez tíže 75 minut
1962 objeven první rentgenová zdroj mimo Slunenčí soustavu - Scorpius X-1 R.Giacconi
14.12.; první úspěšný průlet automatu kolem Venuše - Mariner 2 (USA)  
myšlenka, že velký třesk je pouze určitou zvláštností Fridmanova modelu - pokus o vyvrácení teorie velkého třesku (r. 1970 vzali své tvrzení zpět) J.Lifšic
I.Chalatnikov
1963 objeveny kvazary M.Schmidt
1964 první snímky Měsíce s vysokým rozlišením - Ranger 7 (USA)  
1965 18.3.; první výstup člověka ve skafandru do vesmíru - A.Leonov (SSSR)  
15.7.; první úspěšný průzkum Marsu automatem - Mariner 4 (USA)  
15.12.; první setkání dvou pilotovaných lodí - Gemini 7 a 6 (USA)  
objeveno spojité radiové záření kosmického pozadí (teoreticky zdůvodnil prof. Dick)  
počátek radioastronomie v infračerveném spektru  
1966 3.2.; první měkké přistání na povrchu Měsíce - Luna 9 (SSSR)  
16.3.; první spojení dvou těles ve vesmíru - Gemini 8 a GATV-8 (USA)  
3.4.; první umělá družice Měsíce - Luna 10 (SSSR)  
1968 objev Nova Vulpeculae a Nova Delphini G.Alcock
(pravděpodobně) zachyceny gravitační vlny, pocházející z jádra naší Galaxie  
poprvé použit termín černá díra J.Wheeler
24.12.; první lidé okolo Měsíce - Apollo 8 (USA)  
vypuštěna umělá družice OAO-2, měřící ultrafialové záření nebeských těles  
1968-1969 v pozůstatcích supernov objeveny pulsary - zdroje rádiových vln, rychle rotující neutronové hvězdy J.Bellová, A.Hewish
1969 20.7.; první lidé na povrchu Měsíce - N.Armstrong a B.Aldrin - USA  
objevena první organická sloučenina v mezihvězdném prostoru (detekce čar formaldehydu)  
1970 na Měsíci zaregistrovány 14 otřesů způsobených jeho tektonickou činností - Apollo 12 (USA)  
změřeny vzdálenosti kvasarů  
1971 k Marsu vypuštěny sondy Mars 1,2 a 3, které se staly jeho družicemi; Mars 3 přistál měkkce na povrchu a byly zjištěny mnohá fyzikální fakta, např. teplotní anomálie
experimentální důkaz emise neutrin ze Slunce R.Davis
1972 k Jupiteru vyslána sonda Pioneer 10, která později opustila naší soustavu a nese ssebou zlatou destičku s množstvím informací o Zemi i o jejích obyvatelích - pro případ jejího zachycení mimozemskou civilizací
k Venuši vyslána sonda Venera 8, kde také 22.7. přistála
1973 antropický princip B.Carter
objeveny zábleskové zdroje záření gama družice Vela
4.12.; první měření Jupitera během průletu sondy Pioneer 10 (USA)  
1974 29.3.; první měření Merkuru běhemprůletu sondy Mariner 10 (USA)  
1976 20.7.; první měření na povrchu Marsu - Viking 1 (USA)  
1978 vytvořena dokonalehší a citlivější rtg observatoř na družici, tzv. Einsteinova labnoratoř - HEAO-2 R.Giacconi
1979 gravitátory  
1.9.; první měření Saturnu během průletu ssondy Pioneer 11 (USA)  
1981 teorie inflace vesmíru A.Guth
1986 první měření Uranu během pprůletu sondy Voyager 2 (USA)  
1989 24.8.; první měření Neptunu během průletu sondy Voyager 2 (USA)  
18.12.; vypuštěna družice COBE  
1990 24.4.; vypuštěn Hubblův teleskop  
1993 inflační teorie (potvrzení) družice COBE
objevena kometa Shoemaker-Levy; na základě znalosti její polohy a rychlosti bylo (správně) předpovězeno, že se srazí s Jupiterem asi o rok později, což poskytlo astronomům dostatek času na přípravu pozorování  
potvrzení efektu gravitační čočky; neviditelná trpasličí hvězda ve vnější oblasti naší Galaxie, která se ocitla přesně mezi Zemí a hvězdou v galaxii Velký Magellanův oblak způsobila jev gravitační čočky - jasnost této běžné hvězdy ve V.M.o. na několik dní nepřirozeně stoupla tým astronomů
observatoř Mount Stromlo
1995 trigonometricky určené vzdálenosti cca 10 tisíc hvězd (vzdálených do 150 ly)  
1997 trigonometricky určené paralaxy cca 100 tisíc hvězd (vzdálených až 600 ly) družice Hipparcos
1999 vypuštěna družice Chandra  
2002 vypuštěna družice Integral  
2006. 19.01. vypuštěna družice New Horizons více zde
WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)