/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

ANTICKÉ MĚRNÉ JEDNOTKY

zdroj informací k této tabulce je článek z časopisu PRAKTIK
hodnoty v závorce uvádějí jiné hodnoty získané z různých pramenů
DÉLKOVÉ MÍRY
základní jednotka metrická jednotka
dactylos (řecký prst) 10,2 cm
digitus (římský prst) 18 cm
uncia 24,6 cm
pous (střevíc) 30,6 cm
řecká stopa 30,84 cm (29,6 cm ; 32,11 cm)
krétská stopa 30,36 cm
passus (také dvojkrok; = 5 stop) 148 cm (147 cm)
římský čtyřkrok (též plethro) 296 cm (294,6 cm)
atticko-aigínské stadion 164 m
mílétské stadion 177,4 m
attické stadion 177,5 m (177,6 m)
delfské stadion 177,6 m
řecko-římské stadion 178 m
isthmijské stadion 181,2 m
řecké stadion 184,1 m
athénské stadion 184,9 m
římské stadion 184,9
ptolemaiské stadion 185 m
olympické stadion 192,27 m
aigínské stadion 196,8 m
římská míle (=1000 passus) 1480 m
parasaggés 5523 m
PLOŠNÉ MÍRY
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
scritum   9,56 m2
clima 36 scritum = 3600 čtverečních stop 344 m2
plethron (též jitro)   870 m2
jugerum 2 aetus = 3 versus 2757 m2
haeredium 2 jugerum 5514 m2
římský saltus 4 centuria = 400 haeredium 220,5972 ha
KUBICKÉ MÍRY
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
ligula   0,011 l
acetabulum 6 ligula 0,066 l
sextarius 4 quartarius 0,533 l
congius 6 sextarius 3,201 l (3,18 l)
římský modius 16 sextarius = 32 hemia = 64 quartarius =
= 128 acetabulum = 192 cyathus = 768 ligula
8,536 l
amphora 8 congius 25,608 l
cadus 3 urna 38,412 l
culeus 20 amphora 512,16 l
medimnos   74 l (79,7 l, 52,5 l, 96 l - Mykény)
VÁHOVÉ MÍRY
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
scrupulus 2 obolus = 6 siliqua 1,2 g
zlatý statér   8,6 g
uncia 6 sextula = 8 denarius = 24 scrupulus 28,75 g
as (římská libra) 12 uncia 345 g
atticko-euboiský talent   25,9 kg
aigínský talent   37,1 kg
mykénský talanton 6000 drachmai 25,86 kg (30,7 kg, 37,8 kg)
Egyptské, babylonské a židovské DÉLKOVÉ MÍRY
základní jednotka metrická jednotka
babylonská stopa 30,83 cm
egyptský loket 52,47 cm
židovský loket 55,47 cm
židovská míle (= 4000 židovských loktů) 2218,8 m
den sabatové cesty (pozn. 1) 1111,93 m
obyčejný židovský den cesty (= 33,164 židovských mil) 73,58428 km (pozn. 2)
pozn. 1 - sabatová cesta je obodobou našich katolických procesí

pozn. 2 - Židé bývali v antických dobách kočovníky, kteří ke svým cestám používali velbloudy - proto tak velká hodnota

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)