/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE

skupina název značka, symbol hmota * klidová energie prahová teplota ef.počet spin náboj izospin podivnost doba rozpadu (s)
foton γ 0 0 0 1.2.1=2 1 0 - - stabilní
leptony neutrino ν 0 0 0 2.2.7/8=7/2 1/2 0 - - stabilní
antineutrino ν¯ 0 0 0 2.2.7/8=7/2 1/2 0 - - stabilní
elektron e- 1 0,511 0,593 2.2.7/8=7/2 1/2 -1 - - stabilní
pozitron e+ 1 0,511 0,593 2.2.7/8=7/2 1/2 +1 - - stabilní
mezon μ μ+ 206,7 105,66 1226,2 2.2.7/8=7/2 1/2 +1 - - 2,197 x 10-6
μ- 206,7 105,66 1226,2 2.2.7/8=7/2 1/2 -1 - - 2,197 x 10-6
HADRONY
mezony
mezon π π0 264,2 134,96 1566,2 1.1.1=1 0 0 1 0 0,8 x 10-16
π+ 273,2 139,57 1619,7 2.1.1=2 0 +1 1 0 2,6 x 10-8
π- 272,8 139,57 1619,7 2.1.1=2 0 -1 1 0 2,6 x 10-8
mezon K K0 965       0 0 1/2 - 1 x 10-10
K+ 966,5       0 +1 1/2 +1 1,2 x 10-8
K- 966,5       0 -1 1/2 -1 1,2 x 10-8
HADRONY
baryony
proton p 1836,1 938,26 10888 2.2.7/8=7/2 1/2 +1 1/2 0 stabilní
antiproton p¯ 1836,1 938,26 10888 2.2.7/8=7/2 1/2 -1 1/2 0 stabilní
neutron n 1838,6 939,55 10903 2.2.7/7=8/2 1/2 0 1/2 0 920
antineutron n¯ 1838,6 939,55 10903 2.2.7/7=8/2 1/2 0 1/2 0 920
hyperon Λ Λ0 2182       1/2 0 0 -1 2,8 x 10-10
antihyperon Λ Λ0¯ 2182       1/2 0 0 +1 -
hyperon Σ Σ0 2324       1/2 0 1 -1 1,1 x 10-11
Σ+ 2327       1/2 +1 1 -1 0,7 x 10-10
Σ- 2341       1/2 -1 1 -1 1,6 x 10-10
antihyperon Σ Σ0¯ 2324       1/2 0 1 +1 -
Σ+¯ 2327       1/2 -1 1 +1 -
Σ-¯ 2341       1/2 +1 1 +1 -
kaskádní hyperon Ξ Ξ- 2585       1/2 -1 1/2 -2 3 x 10-9
Ξ0 -       1/2 0 1/2 -2 -
kaskádní antihyperon Ξ Ξ0¯ 2585       1/2 +1 1/2 +2 -
Ξ+¯ -       1/2 0 1/2 +2 -
* = hmota elektronu je zde jednotková, hmota ostatních částic je jeho násobkemn

klidová energie = energie, která by se uvolnila, kdyby se částice přeměnila v záření

prahová teplota = klidová energie dělená Boltzmannovou konstatou; při teplotách vyšších než je prahová mohou částice vznikat z tepelného záření

efektivní počet druhů = udává relativní příspěvek každého druhu částice k celkové energii, tlaku a entropii při teplotách mnohem vyšších než je prahová teplota; toto číslo je součinem tří činitelů:

doba rozpadu = střední doba života, po kterou částice žije než se radioaktivním rozpadem přemění v jiné částice

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)