/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

HERTZSPRUNGŮV-RUSSSELŮV DIAGRAM

Hertzsprungův-Russelův diagram
obrázek vlevo: na vodorovné ose je vynešena spektrální velikost hvězdy; na svislé ose svítivost hvězdy;
vyneseme-li do diagramu údaje o hvězdách zjistíme, že hvězdy zaplňují jen jisté části diagramu; z levého horního rohu doprava dolů je nejvíce hvězd podél čáry, které říkáme "hlavní posloupnost";

obrázek vpravo naznačuje vývoj hvězdy v intencích H-R diagramu:

  • hvězda se tvoří z obrovské plyno-prachové mlhoviny (globule), tzn. s nízkou povrchovou teplotou (spektrální třída K / M) a s malou (tedy zápornou) hvězdnou velikostí
  • vlastní přitažlivostí se oblak smršťuje, teplota v jádru se zvyšuje a taková hvězda se nachází v horním pravém rohu H-R diagramu
  • pokračováním ve smršťování hvězdy, resp. jejím zvyšováním teploty se hvězda přesouvá do střední části H-R diagramu na osu zvanou "hlavní posloupnost"
  • čím větší má hvězda hmotnost, tím rychleji se vyvíjí - hvězda se posouvá po ose hlavní posloupnosti směrem do horního levého rohu
  • poté dochází ke zvětšování objemu a současnému ochlazování (obři) a hvězda se posouvá vodorovně doprava na H-R diagramu
  • závěrečná fáze hvězd není příliš prozkoumána, ale je jisté, že hvězda spěje k fázi bílého trpaslíka, tedy posun ke spodnímu levému rohu H-R diagramu

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)