/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

HUBBLEŮV PROGRAM

Hubbleův program
obrázek: závislost červeného posuvu na vzdálenosti

Červený posuv jako funkce vzdálenosti pro čtyři možné kosmologické teorie; vzdáleností se zde rozumí vzdálenost objektu o známé absolutní jasnosti vypočtená z jeho pozorované zdánlivé jasnosti.
Křivky označené jako "dvojnásobek kritické hustoty", "kritická hustota" a "nulová hustota" jsou vypočteny podle Friedmanova modelu s použitím Einsteinových rovnic pole bez kosmologické konstanty pro období převládající látky; odpovídají po řadě vesmíru uzavřenému, právě otevřenému a otevřenému.
Křivka označená jako "stacionární vesmír" je vypočtena podle teorie, v níž se předpokládá, že se vzhled vesmíru nemění s časem (současná pozorování nesouhlasí s teorií stacionárního vesmíru).

Všechny křivky jsou nakresleny pro hodnotu Hubbleovy konstanty asi 50 km/s na milion parseků; odpovídající doba expanze je 20 mld. let

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)