/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

KRUŽNICE

Kružnice devíti bodů (Feuerbachova kružnice) prochází středy stran, patami výšek a středy úseček spojujících vrcholy trojúhelníků s ortocentrem

Kružnice opsaná konvexnímu mnohoúhelníku je k., která prochází všemi jeho vrcholy

Kružnice připsaná trojúhelníku se dotýká všech tří stran a není obsažena v trojúhelníku

Kružnice vepsaná konvexnímu mnohoúhelníku je k., která se dotýká všech jeho stran a je v něm obsažena

Apollóniova kružnice je množina bodů v rovině, které mají od dvou daných bodů daný poměr vzdálenosti λ (0 ≠ λ ≠ 1)

Taylorova kružnice je k. procházející šesti body, které vzniknou tak, že se pata výšky k straně trojúhelníku pravoúhle promítne na ostatní dvě strany

Rektifikace kružnice, sestrojení úsečky, jejíž délka je rovna délce dané kružnice; tato úloha je ekvivalentní kvadratuře kruhu a nelze ji řešit euklidovsky

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)