/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK SI

veličina symbol veličiny název jednotky značka jednotky
délka l metr m
hmotnost m kilogram kg
čas t sekunda s
elektrický proud I ampér A
termodynamická teplota T kelvin K
látkové množství n mol mol
svítivost I kandela cd
Každá veličina SI, resp.její jednotka je definována dle jasně daných kritérií
jednotka definice
metr 1 metr je délka trajektorie, kterou urazí světlo ve vakuu v časovém intervalu 1/299 792 458 sekundy (pozn.1)
kilogram 1 kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, uloženého v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry v Sevres u Paříže
sekunda 1 sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133Cs
ampér proud, který při stálém průtoku dvěma rovnoběžnými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m, vyvolá mezi těmito vodiči sílu 2x10–7 N na 1 m délky
kelvin 1 kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody
mol 1 mol je takové množství látky, které obsahuje právě tolik částic, jako je atomů v 0,012 kg izotopu uhlíku 12C; počet částic v jednom molu je roven Avogadrově konstantě = 6,022x1023
kandela svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540x10–12 Hz a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na 1 steradián

pozn. 1 - měření času (frekvence) je v současnosti typem nejpřesnějšího fyzikálního měření: rel. přesnost činí 10-14, tzn. moderní přístroje (cesiové hodiny) měří s přesností 3x106 ± 1 sekunda. Definice vzdálenosti je tedy důsledkem toho, že časový interval se dá změřit přesněji než kterákoli jiná fyz. veličina; jako etalon délkových měr dlouho sloužila iridiová tyč (o délce přesně 1 m) uložená v pařížském předměstí Sévres.

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)