/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

MIMOSOUSTAVOVÉ JEDNOTKY

Vedlejší jednotky
veličina název jednotky značka vztah k jednotkám SI
čas minuta min 60 s
hodina h 60 min = 3600 s
den d 24 h = 86400 s
rok (pozn.1) r 365,242199 d = 31557600 s
úhel úhlová vteřina ˝ (π/648000) rad
úhlová minuta ΄ (π/10800) rad
stupeň o (π/180) rad
gon, grad gon, g (π/200) rad
délka astronomická jednotka (pozn.2) AU 1,496x1011 m (149597870 km ± 2 km)
parsec (pozn.3) pc 3,0857x1016 m
mikrometr μm 10-6 m
nanometr nm 10-9 m
fermi f, fm 10-15 m
hmotnost tuna t 1000 kg
atomová hmotnostní jednotka u 1,66054x10-27 kg
teplota Celsiův stupeň oC 0 oC = 273,15 K
objem litr l 0,001 m3
energie elektronvolt (pozn.4) eV 1,602177x10-19 J
pozn. 1 - počet otáček za jeden rok není celistvý, což je příčina "přidání" jednoho dne navíc jedenkrát za 4 roky – 29. únor, přestupný rok

pozn. 2 - astronomická jednotka udává vzdálenost Země – Slunce

pozn. 3 - název parsec znamená zkratku pralaxa/sekunda, z čehož plyne samotná definice - vzdálenost, z níž se úsečka o délce 1AU jeví pod úhlem 1 obloukové vteřiny

pozn. 4 - energie kterou získá elektron když prolétne spádem napětí 1 voltu; v částicové fyzice nahrazuje standartní teplotu (př.: chemické reakce 0,1-10eV; částice na slunečním povrchu 0,5eV a v nitru 1 keV; nitro supernovy 10 MeV; intermediální bosony 100GeV);
podle vztahu E = mc2 je 1 kg hmoty ekvivalentní energii 90 PJ;
energie 1 eV je ekvivalentní hmotnosti 1,78.10-36 kg

Staré jednotky
veličina název jednotky značka vztah k jednotkám SI
délka mikron μm 10-6 m
angström Å 10-10 m
síla dyn dyn 10-5 N
energie erg erg 10-7 J
Speciální jednotky I.
veličina název jednotky značka vztah k jednotkám SI
spektrální hustota zářivého toku jansky Jy 10-26 W m-2 Hz-1
magnetická indukce gauss G 10-4 T
megnetický indukční tok maxwell Mx 10-8 Wb
intenzita magnetického pole oersted Oe (1000/4π) A m-1
energie tuna TNT tTNT 4,2x109 J
Speciální jednotky II.
(základní astronomické jednotky)
veličina název konstanty symbol číselná hodnota
délka sluneční poloměr RΘ 6,96x108 m (pozn.5)
délka (vzdálenost) světelný rok (pozn.6) ly 9,463x1015 m
hmotnost hmotnost Slunce MΘ 1,989x1030 kg (pozn.7)
hmotnost Země MZ 5,974x1024 kg
hmotnost Měsíce MM 7,348x1022 kg
hmotnost elektronu me 9,109x10-31 kg
hmotnost protonu mp 1,672x10-27 kg
hustota zářivého toku sluneční konstanta   1,37 kW m-2
výkon zářivost Slunce LΘ 3,9x1026 W
pozn. 5 - RΘ = 109 poloměrů Země

pozn. 6 - název udává vzdálenost, kterou za jeden rok urazí světlo ve vakuu; c = 299792,5 km/s; (Měsíc = 1,3 světelné sekundy, Slunce = 8,3 světelné minuty); 1 pc = 3,26 ly

pozn. 7 - 300000 hmotností Země

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)