/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

ODVOZENÉ JEDNOTKY SI

ze základních jednotek SI se tvoří násobením, mocněním a dělením odvozené jednotky SI
veličina symbol veličiny název jednotky značka jednotky rozměr
kmitočet f hertz Hz s-1
síla F newton N kg m s-2
tlak, mechanické napětí p pascal Pa N m-2
energie, práce E joule J N m
výkon, zářivý tok Φe wat W J s-1
elektrický náboj Q coulomb C A s
elektrický potenciál U, φ volt V J C-1
elektrický odpor R ohm Ω V A-1
elektrická vodivost G siemens S A V-1
elektrická kapacita C farad F C V-1
magnetický indukční tok Φ weber Wb V s
magnetická indukce B tesla T Wb m-2
indukčnost L henry H Wb A-1
světelný tok Φ lumen lm cd sr
osvětlení E lux lx lm m-2
aktivita A becquerel Bq s-1
dávka ionizujícího záření   gray Gy m2s-2

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)