/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

PLANCKŮV ROZDĚLOVACÍ ZÁKON

Hustota energie na jednotkový interval vlnových délek jako funkce vlnové délky pro záření absolutně černého tělesa o teplotě 3K.
Přímá část křivky vpravo je přibližně popsána jednodušším Rayleighovým-Jeansovým zákonem; přímka s tímto sklonem odpovídá mnoha jiným druhům záření; prudký pokles vlevo je způsoben kvantovou povahou záření a je specifickou vlastností záření absolutně černého tělesa; přímka označená jako "galaktické záření" znázorňuje intenzitu rádiového šumu v naší galaxii; šipka označuje vlnovou délku původního Penziasova a Wilsonova měření a vlnovou délku, na níž byla určena teplota záření při měření absorbce mezihvězdným kyanem excitovaným do prvního rotačního stavu.

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)