/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

KOSMOLOGICKÉ PRINCIPY

princippopis
antropický princip B.Carter; premisa: jsme ineligentní bytosti založené na strukturách obsahujících uhlík; jako forma života jsme se spontánně vyvynuli na planetě zemského typu, obíhající kolem hvězdy hlavní posloupnosti spektrálního typu G2; jakákoli pozorování světa kolem nás, která učiníme, budou nutně specificky ovlivněna těmito skutečnostmi
B.Carter; slabý antropický - povaha vesmíru a naše místo v něm jsou slučitelné s naší existencí jako pozorovatelů
B.Carter, J.Wheeler; silný antropický - vesmír musí mít ve všech myslitelných případech takové vlastnosti, které v některé fázi jeho vývoje umožní vznik a vývoj života (Carter); pozorovatel je pro vytvoření vesmíru stejně podstatný, jako je vesmír podstatný pro vytvoření pozorovatele - vesmír bez pozorovatele jako by ani nebyl (Wheeler)
konečná verze - ve vesmíru musí přijít chvíle, kdy dojde ke vzniku inteligentního způsobu zpracování informací, a jakmile se tento jev vyskytne, už nikdy nezanikne
vývojový princip vesmír se v čase vyvíjí; není statický
kosmologický princip fyzikální zákony platí universálně v celém pozorovaném vesmíru, neexistuje privilegované místo pozorovatele ve vesmíru; předpoklad, podle kterého je vesmír prostorově homogenní a izotropní, tj. v dostatečně velkém měřítku vypadá stejně z každého místa a každým směrem; z pozorování vyplývá, že kosmologický princip může platit až od rozměrů větších než 1025 m
kosmologický princip - tzv. dokonalý všechna místa ve vesmíru jsou si rovnocenná v libovolném čase a místě; vesmír se v čase nemění a nevyvíjí, tzn. že by pozorovatel viděl totéž v každé části vesmíru a v každém čase (chybný princip)
finální antropický princip F.Tipler, J.D.Barrow; výzkum možných budoucích historií, které by mohly vyplynout pro vesmír ve velkém měřítku ze známých principů fyziky: aby probíhaly informační procesy, musejí být zachovány určité podmínky, což vyžaduje jistou formu termodynamické rovnováhy - pokud ano, tak není známa žádná překážka, která by bránila tomu, aby informační procesy vhodného typu pokračovaly ve zpracování informace po všechny budoucí časy a nebudou nevyhnutelně zlikvidovány prorokovanou "tepelnou smrtí" vesmíru

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)