/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

ROVNICE

algebraická rovnice - rovnice typu P(x) = 0, kde P(x) je polynom; koeficienty polynomu jsou koeficienty rovnice, stupeň polynomu je stupeň rovnice; tzv. základní věta algebry tvrdí, že každá algebraická rovnice alespoň 1. stupně má v oboru komplexních čísel řešení

binomická rovnice - rovnice ve tvaru xn + a = 0, kde x je neznámá, a je reálné číslo a n je přirozené číslo

bikvadratická rovnice - rovnice ve tvaru ax4 + bx2 + c = 0; snadno se převede na rovnici kvadratickou

diferenciální rovnice - rovnice, která obsahuje neznámou funkci a její derivace

diofantovská rovnice - rovnice v oboru celých čísel

funkcionální rovnice - rovnice, v níž je neznámou funkce

homogenní rovnice - algebraická rovnice o několika neznámých, jejíž členy mají stejný stupeň

integrální rovnice - rovnice, která obsahuje neznámou funkci v integrálu

rovnice s odmocninou - rovnice, v níž se naznámá vyskytuje pod odmocninou; řeší se vhodným umocňováním až se odstraní všechny odmocniny, v níž se neznámá vyskytuje

reciproká rovnice - rovnice ve tvaru a0xn + a1xn-1 + ... + an-1x + an = 0, kde an-i = ai pro i = 0, 1, ..., n, případně též an-i = -ai pro i = 0, 1, ..., n
říká se jí reciproká protože je-li a její kořen, je 1/a (reciproká hodnota) také kořenem

transcedentní rovnice - rovnice ƒ(x) = 0, kde ƒ(x) je transcedentní funkce; mezi t.r. patří rovnice goniometrické, logaritmické a exponencionální

rovnice geometrického útvaru - rovnice nebo soustava rovnic, jejíž řešení si vzájemně jednoznačně odpovídají s body útvaru prostřednictvím soustavy souřadnic; parametrické r.g.ú. mají pro jednorozměrný útvar tvar
x = f(t)
y = g(t)
z = h(t)
kde f, g, h jsou funkce; probíhá-li parametr t danou množinou, bod o souřadnicích [x, y, z] probíhá příslušný geometrický útvar

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)