/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

TEORIE MNOŽIN

matematická teorie zabývající se studiem množin; pro matematiku má obrovský význam

Např. díky t.m. jsme schopni odpovědět na otázku: "co je to číslo ?" Bez uvádění detailů, lze odpovědět: reálná čísla lze vyjádřit na základě racionálních čísel, racionální čísla pomocí celých čísel, celá čísla pomocí přirozených čísel a přirozená čísla pomocí teorie množin

Na přelomu 19. a 20. stol. byla t.m. všeobecně uznávanou a stala se páteří matematiky; v r. 1902 se však díky Fregeově axiomatizaci t.m. ukázal spor: v Cantorově teorii se dalo dokázat, že 0 = 1 (axiomy švédského matematika Gottloba Fregera byly jen přímočarou formalizací Cantorových myšlenek)

Spornost, nebo-li inkonzistence je nejhorší co může systém axiomů "potkat" - inkonzistentní množina axiomů je zcela nepoužitelná; tento rozpor nalezl Bertrand Russell

Sedm axiomů standardní teorie množin, které jsou považovány za dostatečné pro vyvození veškeré matematiky:

  1. axiom extenzionality: dvě množiny jsou si rovny tehdy a jen tehdy, obsahují-li tytéž členy
  2. axiom vydělení: je-li dána množina 'S' a nějaká jasně vymezená vlastnost, pak existuje množina obsahující právě ty členy 'S', které tyto členy mají
  3. axiom dvojice: jsou-li dány dvě různé množiny, pak existuje jiná množina, která obsahuje jako členy právě tyto dvě množiny
  4. axiom sumy: je-li dána množina 'S', jejíž členy jsou samy množinami, pak existuje množina (nazývaná sumou 'S'), jejíž členy jsou právě členy členů 'S'
  5. axiom nekonečna: existuje přinejmenším jedna nekonečná množina, tj. množina přirozených čísel 1, 2, 3, 4 ...
  6. axiom potence: pro každou množinu 'S' existuje jiná množina (zvaná potencí 'S'), jejímiž členy jsou právě podmnožiny 'S'
  7. axiom výběru: je-li 'S' množina množin, která není prázdná a žádné dva různé členy 'S' nemají společný prvek, pak existuje množina, která sestává z prvků vybraných po jednom z každé množiny 'S'

další matematici, kteří se věnovali t.m.: David Hilbert, Kurt Gödel, Paul Cohen, Stephen Cole Kleene

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)