/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

VZORCE PRO VÝPOČET OBJEMU NĚKTERÝCH TĚLES

TĚLESOVZORECPOPIS
hranolBhB je obsah podstavy; h je výška
kvádrabca,b,c jsou délky hran vycházející z téhož vrcholu
krychlea3a je délka hrany
jehlan(1/3)Bhviz hranol
komolý jehlan(1/3)h[B + B´ + √(BB´)] B a B´ jsou obsahy podstav; h je výška
kruhový válecπr2hr je poloměr podstavy; h je výška
kruhový kužel(1/3)πr2hviz kruhový válec
komolý kužel(1/3)πh[r21 + r22 + (r21x r22)] r1 a r2 jsou poloměry podstav; h je výška
koule(4/3)πr3rr je poloměr
kulová úseč(1/3)πh2(3r - h)(1/6)πh(3a2 + h2) r je poloměr koule; h je výška kulové úseče; a je poloměr podstavy úseče
kulová vrstva(1/6)πh(3a2 + 3b2 + h2)a, b jsou poloměry podstav; h je výška vrstvy
kulová výseč(2/3)πr2hr je poloměr; h je výška kulové výseče
elipsoid(4/3)πabca, b, c jsou délky poloos
rotační paraboloid(1/2)πr2hh je výška; r poloměr
anuloid2r2R r je poloměr kružnice γ, jejíž rotací vzniká anuloid; R je vzdálenost středu kružnice γ od osy rotace

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)