/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

VZORCE PRO VÝPOČET OBSAHU NĚKTERÝCH OBRAZCŮ


GEOMETRICKÝ ÚTVARVZOREC
rovnoběžník bh; b je délka strany, h je výška
trojúhelník
 • bh/2 (viz výše)
 • Hérónův vzorec: √[s(s-a)(s-b)(s-c)]; a,b,c jsou délky stran, s je polovina délky obvodu
 • 1/2ab sinγ; γ je velikost úhlu sevřeného stranami a,b
 • 1/2a2[sinβsinγ/sin(β + γ)]; β, γ jsou velikosti úhlů při straně délky a
 • polovina absolutní hodnoty determinantu

  1 xA yA
  1 xB yB
  1 xC yC

  (xA, yA), (xB, yB), (xC, yC) jsou souřadnice vrcholů A, B, C trojúhelníku v kartézské soustavě souřadnic
lichoběžník1/2 x součet délek základen x výška
mnohoúhelník opsaný kružnici 1/2 x poloměr vepsané kružnice x obvod
kruhπr2; r je poloměr
plášť pravidelného kolmého jehlanu1/2 x obvod postavy x stěnová výška
plášť rotačního kužele1/2 x obvod postavy x délka povrchové úsečky
plášť pravidelného kolmého
komolého jehlanu
1/2 x součet obvodů postav x výška bočního lichoběžníku (kteréhokoliv)
plášť rotačního
komolého kužele
1/2 x součet obvodů postav x délka povrchové úsečky
plášť kolmého hranolu
nebo rotačního válce
obvod podstavy x výška
kulová plocha4πr2; r je poloměr
vrchlík o výšce h2πrh; r je poloměr příslušné kulové plochy
vnitřek elipsyπab; a,b jsou délky poloos elipsy
parabolická úseč2/3ab; a je délka a b je výška paraboly

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)