/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

ZLATÝ ŘEZ

zlatý řez byl často využíván malíři přo kompozici obrazů a i v přírodě (rostliny) nalézáme některé poměry délek odpovídající zlatému řezu

Pro Pythagorejce byl klíčem k porozumění poměr (různých čísel) a posléze i další řečtí matematikové věnovali mnoho energie zkoumání vlastností různých podílů - rozdělili je do deseti skupin označených různými názvy a jedna z těchto tříd obsahovala i 'nejkrásnější' číslo na světě - tzv. zlatý řez.

Pro získání této hodnoty zlatého řezu stačí rozdělit úsečku na dvě části tak, aby podíl menší a větší části byl stejný jako poměr většího dílu a celé úsečky

Podle popsané definice se zlatý řez na první pohled nejeví jako nic mimořádného, nicméně obrazy předmětů, které v sobě nějak obsahují tento poměr, se nám zdají být krásné. I dnes si umělci intuitivně uvědomují, že předměty s tímto poměrem délky a šířky jsou pro lidské oko esteticky nejpřitažlivější (malířství, architektura aj.). Avšak, i sama příroda tento poměr sama vložila do svých výtvorů: poměr rozměrů na sebe navazujících komor ulity loděnky, poměr po směru a proti směru hodinových ručiček orientovaných žlábků v ananasu, uspořádání semen slunečnice nebo vzorek na povrchu borovicové šišky...

Zlatý řez

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)