/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

NEBESKÉ OBJEKTY

údaje v tabulce:
  • u jmen hvězd je ignorováno řecké písmeno, které udává pouze relativní svítivost v rámci toho kterého souhvězdí
  • vzdálenost je udávána ve světelných rocích od Země
  • svítivost je udávána jako násobek svítivosti Slunce
  • vlastní pohyb je udáván v obloukových vteřinách za rok
  • radiální rychlost je udávána v km/s; + značí vzdalování a - je přibližování hvězdy
  • skutečná prostorová rychlost hvězdy je spočitatelná podle Pythagorovy věty z rychlosti radiální a vlastního pohybu
A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z 
OBJEKTPOPIS
3C 273 objekt v souhvězdí Panny, kvazar; byl pozorován na radiových vlnách; objekt je podstatně menší než naše Galaxie, jeho záření je však asi 100x větší než záření všech 150 mld. hvězd naší Galaxie
první kvazisterální radiový zdroj, který byl objeven
A  
Acamar hvězda v souhvězdí Eridana
Acrux dvojhvězda v souhvězdí Jižního kříže
Acubens hvězda v souhvězdí Raka
Adhara hvězda v souhvězdí Velkého psa; vzdálenost: 600; svítivost: 8000; vlastní pohyb: 0; radiální rychlost: +27,4
průvodce - svítivost: 2
Adonis jedna z nejmenších planetek, průměr 300 metrů; přibližuje se k Zemi
ADS 4131 hvězda v souhvězdí Býka
ADS 5951 hvězda v souhvězdí Velkého psa
ADS 9247 dvojhvězda v souhvězdí Honáka
ADS 8627 čtyřhvězda v souhvězdí Havrana
Agena hvězda v souhvězdí Kentaura
Achernar (nejjasnější) hvězda v souhvězdí Eridana; v našich zeměpisných šířkách je stále pod obzorem; t =15000; vzdálenost: 65; svítivost: 200; vlastní pohyb: 0,1; radiální rychlost: +19
Alamak hvězda v souhvězdí Andromedy
Alaraph hvězda v souhvězdí Panny
Albireo dvojhvězda v souhvězdí Labutě; zlatě žlutá jasnější hvězda má modrého průvodce
Aldebaran hvězda v souhvězdí býka (arab. aldebaran - oko býka); vzdálenost: 53; svítivost: 100; vlastní pohyb: 0,2; radiální rychlost: +54,1
průvodce - svítivost: 0,002
Alderamin hvězda v souhvězdí Cefea
Algeiba hvězda v souhvězdí Lva
Algenib hvězda v souhvězdí Persea
Algol ar. démon; hvězda v souhvězdí Persea
Algorab hvězda v souhvězdí Havrana
Alhena hvězda v souhvězdí Blíženců
Alchita hvězda v souhvězdí Havrana
Alioth hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vzdálenost: 80
Alkes hvězda v souhvězdí Poháru; obr; vzdálenost: 60
Alkor hvězda v souhvězdí Velkého Medvěda; bývá často používána ke zkoušce zraku, jelikož je slabší než blízký Mizar, ale přesto je pouhým okem rozpoznatelná
Alnair hvězda v souhvězdí Jeřába
Alnilam hvězda v souhvězdí Oriónu
Alnitak hvězda v souhvězdí Oriónu
Alphard též Cor Hydrae; hvězda v souhvězdí Hydry; jedná se o jedinou jasnou hvězdu tohoto souhvězdí, čemuž odpovídá také překlad jejího názvu z arabštiny: alphard = osamocená; červený obr, vzdálenost: 130; přibližuje se rychlostí 3 km/s; vyzařuje cca 100x více záření než naše Slunce; má nápadné oranžové zbarvení
Alpheratz hvězda v souhvězdí Pegasa; hvězda společná pro souhvězdí Pegasa a Andromedy, kde se označuje jako Sirrah
Alphirk proměnná hvězda v souhvězdí Cefea
Alrai hvězda v souhvězdí Cefea
Alrami hvězda v souhvězdí Střelce
Alrisha hvězda v souhvězdí Ryb; vzdálenost: 130; silnějším dalekohledem lze patřit dvě hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště jednou za 727 let a navíc je každá tato složka ještě též spektroskopickou dvojhvězdou, tudíž A. je vlastně čtyřhvězda
Alshain hvězda v souhvězdí Orla
Altair hvězda v souhvězdí Orla; vzdálenost: 16,5; svítivost: 11; vlastní pohyb: 0,66; radiální rychlost: -26,3
Aludra hvězda v souhvězdí Velkého psa
Alwaid hvězda v souhvězdí Draka
Alya dvojhvězda v souhvězdí Hada; jedna z nejhezčích dvojhvězd na obloze, lze ji vidět i malým dalekohledem; obě její složky jsou žluté
Amalthea jeden z Jupiterových měsíců; v r. 2002 prolétla sonda Galileo ve vzdálenosti 244 km od A. a dle analýz je tvořen z pórovité kamenité hmoty a ledu. Hustota dosahuje 85% hustoty vody, délka cca 250 km
Antares hvězda v souhvězdí Štíra; vzdálenost: 400; svítivost: 5000; vlastní pohyb: 0,03; radiální rychlost: -3,2
průvodce - svítivost: 100; je podobný planetě Mars a odtud i jeho název: anti = proti a Ares = řecké jméno pro Mars; chladný veleobr s teplotou cca 3500o Celsia o průměru 300x větším než je naše Slunce
Arcturus hvězda v souhvězdí Honáka; vzdálenost: 36; svítivost: 110; vlastní pohyb: 2,28 (průměr Měsíce za 800 let); radiální rychlost: -5,2; rudý obr (objem 103x větší než objem Slunce); první hvězda pozorovaná dalekohldem za dne (1635), první hvězda u níž byl objeven vlastní pohyb (1717)
Arich hvězda v souhvězdí Panny
Arkab Prior hvězda v souhvězdí Střelce
Arneb hvězda v souhvězdí Zajíce
Ascella hvězda v souhvězdí Střelce
Asellus australis hvězda v souhvězdí Raka; zvaný též Jižní Oslík - nalézá se jižně od hvězdokupy Jesličky; nachází se přesně v ekliptice, takže jej Slunce jednou za rok zakryje
Asellus borealis hvězda v souhvězdí Raka; zvaný též Severní Oslík - nalézá se severně od hvězdokupy Jesličky
Atair hvězda v souhvězdí Orla; viz Altair
ζ Aur hvězda v souhvězdí Vozky; nejzajímavější objekt tohoto souhvězdí; zákrytová dvojhvězda, její menší složka má průměr 300 mil. km a druhá složka přes 4 mld. km (průměr rovnající se vzdálenosti od Slunce k Saturnu) - tato složka je chladný, pro nás neviditelný, objekt, pravděpodobně rodící se hvězda
Azmidiske hvězda v souhvězdí Lodní záď
B [ nahoru ]
Barnardova hvězda též Barnardova šipka, Velox Barnardi; hvězda v souhvězdí Hadonoše; vzdálenost: 6; svítivost: 0,00045; vlastní pohyb: 10,3; radiální rychlost: -108; pohybuje se nejrychleji ze všech hvězd - za 200 let se posune o jeden celý průměr Měsíce
Baten Kaitos hvězda v souhvězdí Velryby
Bellatrix hvězda v souhvězdí Oriónu
Benetnaš hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vdálenost: 163; arabsky "hlavní mezi truchlícími"
Betelgeuze hvězda v souhvězdí Oriónu; nepravidelná proměnná s periodou 5-6 let; vzdálenost: 500; svítivost: 17000; r = < 1 AU; vlastní pohyb: 0,03; radiální rychlost: +21
ε Boo viz Izar
C [ nahoru ]
Canopus hvězda v souhvězdí Lodní kýl; vzdálenost: 100; svítivost: 1500; vlastní pohyb: 0,02; radiální rychlost: +20,5
Capella dvojhvězda v souhvězdí Vozky; vzdálenost: 47; svítivost: 170; vlastní pohyb: 0,44; radiální rychlost: +30,2
průvodce - svítivost: 0,015; vizuálně nelze rozlišit složky této dvojhvězdy a veškeré informace získávají astronomové z jejího spektra: dvě složky - dva žlutí obři od sebe vzdálení cca 1 AU; stejná teplota jako naše Slunce; hmota 4x resp. 3x vyšší než hmota Slunce a průměr 12x resp. 7x větší než průměr Slunce
Caph hvězda v souhvězdí Kasiopeji
Castor hvězda v souhvězdí Blíženců; vzdálenost: 45; svítivost: 27; vlastní pohyb: 0,2; radiální rychlost: +4
průvodce - svítivost: 11; šestihvězda - jedna z nejzajímavějších hvězd na obloze; dalekohledem jsou rozeznatelné tři členové: modré hvězdy Kastor A a Kastor B, a načervenalý trpaslík Kastor C; vzájemný oběh hvězda A a B trvá 340 let, kdežto hvězda Kastor C oběhne dva zbývající členy za několik tisíc let; spektrograf odhalil, že každá z hvězd je sama ještě dvojhvězdou: Kastor A - oběh hvězd za devět dní a vzdálenost cca 10 miliónů km, u hvězdy Kastor B vzdálenost podobná a oběh trvá jen tři dny, Kastor C je těsnou dvojicí chladných trpaslíků s oběhem jen 19 hodin
α Cen vzdálenost: 4,3; svítivost: 1,5; vlastní pohyb: 3,68; radiální rychlost: -22,7;
průvodce - svítivost: 0,41
β Cen vzdálenost: 300; svítivost: 5000; vlastní pohyb: 0,04; radiální rychlost: -12
průvodce - svítivost: 200
δ Cep pulsní proměnná hvězda v souhvězdí Cefea; jako prvně pozorovaná pulsní proměnná hvězda s periodou 5,37 dne se podle ní nazývá taková skupina proměnných - cefeidy
Ceres více viz odkaz trpasličí planety
Cih proměnná hvězda v souhvězdí Kasiopeji; bílý obr, rozpínající občas svůj plynný obal z deseti na osmnáct slunečních průměrů
Cor Caroli hvězda v souhvězdí Honící psi; lat. cor Caroli - srdce Karlovo - na anglickém dvoře se tvrdilo, že tato hvězda neobyčejně zářila při příjezdu angl. krále Karla II. do Londýna a proto ji královský astronom E.Halley takto pojmenoval a její nýzev se udržel dodnes; jedná se o dvojhvězdu: kolem jasného obra obíhá menší žlutý průvodce a navíc je každá z těchto dvou složek spektroskopickou dvojhvězdou, tedy v zásadě je C.C. čtyřhvězdou; jedná se o megnetickou hvězdu
Cor Hydrae viz Alphard; tento název dal hvězdě Tycho de Brahe a přeloženo z latiny znamená "srdce Hydry"
α Cru vzdálenost: 400; svítivost: 4000; vlastní pohyb: 0,04; radiální rychlost: -6
průvodce - svítivost: 2500
β Cru vzdálenost: 500; svítivost: 6000; vlastní pohyb: 0,05; radiální rychlost: +20
Cursa hvězda v souhvězdí Eridana; vzdálenost: 80;
Cyg X-1 dvojhvězda v souhvězdí Labutě; relativně nedávno objevená dvojhvězda je proměnný zdroj rentgenového záření; jedna složka je viditelná - žhavý veleobr a druhá složka je černá díra o hmotnosti 50 Sluncí a průměru cca 4 kilometry; dříve než jsou žhavé plyny z veleobra pohlceny černou dírou, srážejí se a vysílají paprsky X
Cygnus X-3 objekt (mikrokvasar) v souhvězdí Labutě; z tohoto zdroje přicházejí k Zemi energetické kosmické paprsky
61 Cygni vzdálenost: 11,1; svítivost: 0,084; vlastní pohyb: 5,22; radiální rychlost: -64
průvodce - svítivost: 0,039
první hvězda, u níž byla r. 1837 určena vzdálenost (souhvězdí Labutě)
Činka viz M 27; název mlhoviny podle tvaru činky, angl. Dumb-bell
D [ nahoru ]
Deneb veleobr v souhvězdí Labutě; název pochází z arabského dhanab = ocas; vzdálenost: 1400; svítivost: 60000; vlastní pohyb: 0; radiální rychlost: -4,6
Deneb Algiedi proměnná hvězda v souhvězdí Kozoroha
Deneb Kaitos hvězda v souhvězdí Velryby
Denebola hvězda v souhvězdí Lva
Dubhe hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vzdálenost: 142
Dziban hvězda v souhvězdí Draka
Dzuba hvězda v souhvězdí Štíra
E [ nahoru ]
El Nath hvězda v souhvězdí Býka
Elacrab hvězda v souhvězdí Štíra
Enceladus Saturnův měsíc; napříč měří 505 km; sonda Cassini-Huygens objevila vodu v kapalném stavu na jinak ledem pokrytém povrchu. Sonda taktéž zachytila erupce ledové tříště a oblak vodní páry z gejzírů na jižním pólu
Enif hvězda v souhvězdí Pegasa; arabsky "nos"
ε Eridani hvězda v souhvězdí Eridana; hvězda se svou vlastní planetární soustavou, nám nejbližší; vzdálenost: 10,8; svítivost: 0,3; vlastní pohyb: 0,97; radiální rychlost: +15
Eris více viz odkaz trpasličí planety
Etamin nejjasnější hvězda v souhvězdí Draka
F [ nahoru ]
Fomalhaut hvězda v souhvězdí Jižní Ryba; ar. Fum-al-hut - tlama ryby; vzdálenost: 23; svítivost: 14; cvlastní pohyb: 0,37; radiální rychlost: +6,5; povrchová teplota: 10000 oC;
průvodce - svítivost: 0,1
G [ nahoru ]
Ganymedes měsíc Jupitera
Gabriella viz UB313
Galaxie též Mléčná dráha; řadíme k ní nejen všechny hvězdy na obloze, které jsou viditelné pouhým okem, ale také ty které spatříme v středně velkém teleskopu. Struktura: disk, pohled zhora: uprostřed jasné centrum, kolem spirálovitá struktura s rameny, vybíhajícími z jádra soustavy; v pomyslném kulovém obalu soustavy se nacházejí izolované skupiny hvězd - kulové hvězdokupy; celá Galaxie je obklopena navíc korónou o průměru 100 ly a ještě rozsáhlejším halem, které obsahuje především nesvítící látku, projevující se výhradně souhrnným gravitačním působením; Galaxie náleží do místní skupiny, která obsahuje asi 30 různých galaxií v pomyslné kouli o poloměru 5 milionů ly; asi ve vzdálenosti 25000 ly od středu se nalézá Slunce, jež obíhá v = 200km/s (tzv. galaktický rok = 250 mil let); odhady počtu hvězd: obsahuje asi 200 miliard (převážně trpasličích) hvězd o m = 1011 hmot Slunce, 1010 hmotnosti Slunce je obsaženo v mezihvězdné látce (mračna) a 1012 hmoty Slunce je složka skryté hmoty
r = 35000ly; největší průměr = až 30 kpc, tloušťka 5 kpc; zářivý výkon = 1011 Lo, tj. 4.1037 W;
pohled z boku - délka asi 2r = 70 tis ly; tlouštka = 1500 ly, v centru asi 150tis ly; stáří Galaxie = 10 - 12 miliard let
jádro Galaxie, střed naší Galaxie; vzdálenost 30000 ly směrem k souhvězdí Střelce; všechny poznatky o jádru získáváme pomocí záření na delších vlnách, protože ty pronikají mezihvězdnou hmotou snázeji než viditelné světlo, které se k nám nikdy nedostane, jelikož je pohlcováno; díky tomuto infračervenému a rádiovému záření víme, že ve středu Galaxie existuje malé jádro o průměru asi 7 ly s vysokou hustotou hvězd - cca stomilionkrát více než ve stejném objemu v našich končinách Galaxie; kromě hvězd tam zřejmě je také černá díra o hmotnosti čtyřikrát vyšší než Slunce kolem níž celá soustava rotuje konstantní rychlostí (nezávisí na vzdálenosti od černé díry - je stejná uvnitř soustavy i na jejím okraji)
Gemma hvězda v souhvězdí Severní koruny; lat. gemma - drahokam; vzdálenost: 65; podle spektra se soudí, že se jedná o těsnou dvojhvězdu - její neviditelný průvodce ji obíhá jednou za 17,5 dne
Gianfar hvězda v souhvězdí Draka
Gienah hvězda v souhvězdí Labutě
Gomeisa hvězda v souhvězdí Malého psa
Grumium hvězda v souhvězdí Draka
H [ nahoru ]
Hamal hvězda v souhvězdí Berana
Hassaleh hvězda v souhvězdí Vozky
Haumea více viz odkaz trpasličí planety
Helix viz NGC 7293
Hidalgo planetka; zabíhá za dráhu Jupitera
Hyády otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka; jedná se asi o 200 hvězd, které se všechny pohybují stejným směrem - ke hvězdě Betelgeuze; vzdálenost: 120
I [ nahoru ]
IC 434 plynná mlhovina v souhvězdí Oriónu; zvaná též Koňská hlava
IC 1470 planetární mlhovina v souhvězdí Cefea
Izar též Pulcherrima; dvojhvězda v souhvězdí Honáka; jasnější žlutá složka má ve vzdálenosti tří obloukových vteřin slabšího modrého průvodce a soudí se, že i žlutá složka je sama dvojhvězdou - jednalo by se tedy o trojhvězdu
J [ nahoru ]
Jesličky viz M 44
Jupiter planeta Sluneční soustavy; oběhne okolo Slunce za 11,8 roku a jeho průměr je 143×134 tisíc km; kolem osy se otočí za 9h a 55m; hmotnost planety je 1,9×1027 kg, což je 318 hmotností Země; od Slunce je Jupiter vzdálen 740 – 815 milionů km, to je 4,95 – 5,45 AU; počet známých měsíců - 63, nejznámější jsou tzv. Galileovské měsíce, Io, Europa, Ganymed a Calisto; průměrem je Ganymed největší měsíc naší soustavy
zajímavost : největší planeta Sluneční soustavy, plynný obr s atmosférickými pásy; největší úkaz na jeho povrchu je Velká rudá skvrna, která je pozorovatelná od roku 1665; planeta má nevýrazné prstence; od roku 2005 je na Jupiteru pozorovaná druhá rudá skvrna, má oficiální označení OVAL BA (RED JR), její průměr je poloviční než průměr Velké rudé skvrny
K [ nahoru ]
Kalifornie hvězdokupa v souhvězdí Persea; viz NGC 1499
Kapteyn hvězda v souhvězdí Malíře; vzdálenost: 13, vlastní pohyb: 8,7; radiální rychlost: +224
Kaus Australis hvězda v souhvězdí Střelce
Kaus Borealis hvězda v souhvězdí Střelce
Kaus Medius hvězda v souhvězdí Střelce
Kelb Alrai hvězda v souhvězdí Hadonoše
Keplerova supernova viz N 1604
Kochab hvězda v souhvězdí Malého medvěda
Koňská hlava plynná mlhovina IC 434 v souhvězdí Oriónu; na mlhovinu se promítá záliv tmavé neosvětlené mezihvězdné hmoty a podle tvaru tohoto zálivu získal své pojmenování
Kornephoros hvězda v souhvězdí Herkula
Krabí mlhovina též M1; difůzní mlhovina v souhvězdí Býka; jedná se o zbytky supernovy, která byla pozorována r. 1054; nachází se zde pulsar NP 0532 + 22 s periodou 0,03309114 s - nejrychlejší známý pulsar, který je zdrojem rtg. záření
Kraz hvězda v souhvězdí Havrana
Ksora hvězda v souhvězdí Kasiopeji
Kuiperův pás oblast v sluneční soustavě; je tvořen zbytky hmoty, která nebyla využita při vzniku planet; nachází se za drahou Neptuna
Kuma hvězda v souhvězdí Draka
Kuřátka viz Plejády
Kůzlátka tři hvězdy v blízkosti hvězdy Capella v souhvězdí Vozky (na nákresu malý trojúhelník vpravo pod hv. Capella); jedná se o ζ, θ a ν Aur - cirkumpolární hvězdy; zajímavá je hvězda ζ Aur (viz)
L [ nahoru ]
Laguna hvězda v souhvězdí Střelce; jasná hvězda z M 8
Lalande 21185 vzdálenost: 8,1; svítivost: 0,0055; vlastní pohyb: 4,78; radiální rychlost: -86
R Lep dlouhoperiodická proměnná hvězda v souhvězdí Zajíce s periodou 430 dní; pro svou charakteristickou krvavě rudou barvu se jí přezdívá Nachová hvězda - připomíná kapku krve na noční obloze
LMC viz Velký Magellanův oblak
Luyten 726-8 vzdálenost: 8,7; svítivost: 0,00006; vlastní pohyb: 3,32; radiální rychlost: +29
průvodce - svítivost: 0,00002
Luyten 789-6 vzdálenost: 11; svítivost: 0,00009; vlastní pohyb: 3,27; radiální rychlost: -60
α Lyn červený obr; hvězda v souhvězdí Rysa
RR Lyrae pouhým okem neviditelná proměnná hvězda v souhvězdí Lyry; krátkoperiodická cefeida
M [ nahoru ]
M 1 difůzní mlhovina v souhvězdí Býka; viz Krabí mlhovina
M 2 hvězdokupa v souhvězdí Vodnáře
M 3 kulová hvězdokupa v souhvězdí Honících psů; patří k okrajovým oblastem naší Galaxie a přibližuje se k nám rychlostí 150 km/s
M 4 kulová hvězdokupa v souhvězdí Štíra; leží nejblíže Zemi ze všech hvězdokup, je vzdálena 8000 ly
M 5 kulová hvězdokupa v souhvězdí Hada; patří k nejjasnějším hvězdokupám na obloze; obsahuje na 60000 hvězd; vzdálenost: 25000
M 6 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Štíra
M 7 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Štíra
M 8 difůzní mlhovina v souhvězdí Střelce; vzdálenost: 2500; jasná hvězda: Laguna
M 10 kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
M 11 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Štítu Sobieského; vzdálenost: 5000; čítá přes 200 hvězd, dobře viditelná i triedrem; r = 15
M 12 kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
M 13 kulová hvězdokupa v souhvězdí Herkula; už triedrem lze rozeznat její tvar: podobá se hlavě komety a velkým dalekohledem rozlišíme i jednotlivé hvězdy v okrajových oblastech, směrem ke středu jsou hvězdy více nahuštěny a na ploše desetkrát menší než je plocha Měsíce zachytí fotografie až 500000 hvězd (což je asi stokrát více než vidíme pouhým okem na celé obloze)
M 15 kulová hvězdokupa v souhvězdí Pegasa; jedna z nejvzdálenějších hvězdokup, které pozorujeme v naší Galaxii; je vzdálená 40000 ly a Země se k ní přibližuje rychlostí 114 km/s; průměr činí 15 minut (polovina průměru Měsíce) a skutečný průměr činí 175 ly
M 16 hvězdokupa v souhvězdí Hada
M 17 též Podkova; difůzní mlhovina v souhvězdí Střelce; vzdálenost: 3500; jasná hvězda: Omega
M 19 kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
M 20 difůzní mlhovina v souhvězdí Střelce; vzdálenost: 2000; jasná hvězda: Trifid
M 21 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Střelce
M 22 kulová hvězdokupa v souhvězdí Střelce
M 23 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Střelce
M 24 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Střelce
M 25 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Střelce
M 27 též Činka; planetární mlhovina v souhvězdí Lišky; r: 1 ly; vzdálenost: >500 ly; rozměr: 8x4 obloukových minut; stále se rozpíná
M 30 hvězdokupa v souhvězdí Kozoroha
M 31 též Velká spirální galaxie; příslušník místní skupiny galaxií, do které patří i naše Mléčná dráha. Nachází se v souhvězdí Andromedy a je vzdálena 2,3 mil. ly; jediná cizí galaxie na severní obloze, kterou lze spatřit prostým okem; obsahuje přes 450 mld. členů; vyzařuje světelné, radiové i rentgenové záření; jádro galaxie M 31 má rozměry cca 15 x 30 ly
M 32 galaxie v souhvězdí Andromedy
M 33 spirální galaxie v souhvězdí Trojúhelníku; jeden z nejbližších sousedů naší Galaxie, lze ji pozorovat za bezměsíčné noci i pouhým okem
M 34 hvězdokupa v souhvězdí Persea
M 35 hvězdokupa v souhvězdí Blíženců
M 36 hvězdokupa v souhvězdí Vozky
M 37 hvězdokupa v souhvězdí Vozky
M 38 hvězdokupa v souhvězdí Vozky
M 39 hvězdokupa v souhvězdí Labutě
M 41 hvězdokupa v souhvězdí Velkého psa
M 42 plynná mlhovina v souhvězdí Orióna; je středem velké hvězdné asociace s asi 200 členy; spolu s M 43 tvoří tzv. Velkou mlhovinu
M 43 plynná mlhovina v souhvězdí Orióna; spolu s M 42 tvoří tzv. Velkou mlhovinu
M 44 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Raka; nazývá se též Jesličky - Praesepe - je viditelná pouhým okem jako mlhavý oblak a triedrem lze již snadno rozeznat jasnější hvězdy, kterých obsahuje kolem sta; vzdálenost: 5 ly, r: 15 ly
M 45 difůzní mlhovina v souhvězdí Býka; viz Plejády
M 46 hvězdokupa v souhvězdí Lodní záď
M 47 hvězdokupa v souhvězdí Lodní záď
M 50 hvězdokupa v souhvězdí Jerdnorožce
M 51 též Vírová galaxie; galaxie v souhvězdí Honících psů; je provázena další, malou galaxií, která byla vyvržena při výbuchu z jádra samotné Vírové galaxie; vzdálenost: 8x106 ly; vzdaluje se rychlostí 430 km/s
M 52 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Kasiopeja
M 53 hvězdokupa v souhvězdí Vlasy Bereniky
M 55 kulová hvězdokupa v souhvězdí Střelce
M 57 planetární mlhovina prstencového tvaru v souhvězdí Lyry
M 62 kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
M 64 galaxie v souhvězdí Vlasy Bereniky
M 66 galaxie v souhvězdí Lva
M 67 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Raka
M 76 planetární mlhovina v souhvězdí Persea
M 78 mlhovina v souhvězdí Oriónu
M 79 kulová hvězdokupa v souhvězdí Zajíce
M 81 galaxie v souhvězdí Velkého medvěda
M 82 galaxie v souhvězdí Velkého medvěda
M 83 galaxie v souhvězdí Hydry
M 92 kulová hvězdokupa v souhvězdí Herkula
M 93 hvězdokupa v souhvězdí Lodní záď
M 94 galaxie v souhvězdí Honících psů
M 97 planetární mlhovina v souhvězdí Velkého medvěda
M 101 galaxie v souhvězdí Velkého medvěda
M 103 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Kasiopeja
M 104 galaxie v souhvězdí Panny
M 106 galaxie v souhvězdí Honících psů
M 107 hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
M 108 planetární mlhovina v souhvězdí Kentaura
Makemake více viz odkaz trpasličí planety
Malý Magellanův oblak příslušník místní skupiny galaxií, do které patří i naše Mléčná dráha; tato nepravidelná galaxie se nachází na jižní obloze; vzdálenost: 210000 ly; obejeven a popsán r. 1519 účastníky Magellanovy výpravy (současně s Velkým M.o. v Mečounovi) podle velitele výpravy Ferdinanda Magellana
Markab hvězda v souhvězdí Pegasa; arabsky "sedlo"; vzdálenost: 100; vyzařuje 70x více energie než Slunce; dodnes je užívána mořeplavci pro navigaci
Markarian 205 kvasar, objeven r. 1971 (Halton Arp); červený posuv: 20250 km/s; zajímavostí tohoto objektu je, že jej spolu s NGC 4319 spojuje slabý světelný most, ačkoli mají oba objekty naprosto odlišnou velikost červeného posuvu (a tedy i vzdálenost)
Markeb hvězda v souhvězdí Lodní záď
Mars oběžná doba kolem Slunce: 1,88 roku a jeho průměr je 6 790 x 6 750 km; kolem osy se otočí za 24h a 37m, jeho hmotnost je 6,4×1020 kg, to se rovná 0,11 hmotnosti Země; od Slunce je vzdálen 207 – 249 milionů km, to je 1,38 – 1,67 AU; Mars má dva měsíce – Phobos a Deimos
zajímavost: nejpříznivější podmínky pro člověka mimo Zemi, červená barva hornin je způsobena oxidy železa a jeho příměsí, štítové sopky, hluboká údolí a polární čepičky, tvořené zmrzlým čpavkem; Mars má nejvyšší horu celé Sluneční soustavy – sopka Olympus Mons 24,5 km, rozloha kolem 600 km
mezi Marsem a Jupiterem se nachází pás planetek a asteroidů s průměrem od 10 do 100 km; počet planetek k 13.10.2006 je 134 339
Matar hvězda v souhvězdí Pegasa; arabsky "šťastná"; spektroskopická dvojhvězda s periodou 818 dnů a se slabým průvodcem, viditelným jen dalekohledem
Mebsuta hvězda v souhvězdí Blíženců
Megrez hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vzdálenost: 76
Mekbuda hvězda v souhvězdí Blíženců
Menkalinan hvězda v souhvězdí Vozky
Menkar hvězda v souhvězdí Velryby
Merak hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vzdálenost: 80
Merkur planeta naší sluneční soustavy; oběžná doba: 87,97 dne; průměr činí 4 878 km; rotační perioda kolem osy: 58,7 dne a jeho hmotnost je 3,30×1023 kg, to je 0,06 hmotnosti Země; planeta je vzdálená od Slunce 45 – 70 milionů km, to se rovná 0,302 – 0,466 AU; Merkur nemá žádný měsíc; spojnice perihelu Merkuru s centrem elipsy se stáčí o 42,6 ± 0,9″ za století
zajímavost: pomalá rotace a blízkost Slunce způsobují extrémní denní horka a noční mrazy; Merkur má velmi slabou a řídkou atmosféru, na jeho povrchu je mnohem více kráterů než na Měsíci
Mesarthim hvězda v souhvězdí Berana; bývá častým objektem amatérského pozorování, protože se jeví s další hvězdou jako optická dvojhvězda, ve skutečnosti však jsou od sebe vzdáleny 24 ly, takže takový systém tvořit nemohou
Měsíc přirozená družice Země; m= 4x1023 kg; dnes je zhruba 26x dál od Země, než v době svého vzniku (příč.: moment zachování hybnosti; aby se vyrovnal úbytek momentu hybnosti musela se zvětšit vzdálenost Měsíce od Země); vzdalování tempem 37 mm/rok; geologicky mrtvé těleso (zachovávají se imapktní krátery: dopad planetek na povrch o rychlostech několika km/s)
vznik: původně šlo o planetesimálu s hmotností dnešního Marsu, která v rané epoše narazila po tečně na Zemi malou rychlostí (4 km.s-1). Větší část kinetické energie tělesa se změnila v teplo, čímž se vnější vrstvy Země silně ohřály a začaly se odpařovat - kolem Země vznikl rychle se rozpínající žhavý plynný obal. Rozpínáním se znovu ochladil a začala v něm kondenzovat prachová zrnka, která když se dostala asi 15000 km od Země se začala slepovat na větší těleso a už po několika týdnech se utvořilo jediné kompaktní těleso - Měsíc
Metallah hvězda v souhvězdí Trojúhelník; vzdálenost: 65
Miaplacidus hvězda v souhvězdí Lodní kýl
Minkar hvězda v souhvězdí Havrana
Mintaka hvězda v souhvězdí Oriónu
Mira hvězda v souhvězdí Velryby; lat. "podivuhodná"; její latinský název souvisí s její proměnností - objevuje se na obloze pravidelně na dobu 4-5 měsíců a poté je viditelná pouze dalekohledem 6-7 měsíců; jedná se o dlouhoperiodickou proměnnou; vzdálenost: 800; průměr: 400x větší než Slunce; v době nejvyšší jasnosti vysílá asi 1000x více záření než Slunce; byla objevena dříve než byl vynalezen dalekohled a to Galieovým současníkem, Fabriciem
Mirach hvězda v souhvězdí Andromedy
Mizar hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vzdálenost: 78; arabsky "pás"; dvojhvězda (rozeznatelná malým dalekohledem); každá složka této dvojhvězdy je také dvojhvězdou, ovšem rozpoznatelné pouze spektroskopicky; jedná se o první pozorovanou spektrální dvojhvězdu (1889)
Murzim hvězda v souhvězdí Velkého psa
N [ nahoru ]
N 1604 též Keplerova supernova; vzpalnuvší supernova r. 1604 v souhvězdí Hadonoše; tehdy byla jasnější než Jupiter; Kepler ji neobjevil, jen ji popsal, pravděpodobně ji objevil jeden z jeho žáků (Mostlin, Brunowski); dnes již vidět není - natolik pohasla a nezůstala po ní ani žádná neutronová hvězda či pulsar; šlo zřejmě o velmi masivní hvězdu, která se tak zhroutila v černou díru - zůstala jen slabá mlhovina, vzdálená 30000 ly
Naos hvězda v souhvězdí Lodní zádi; žhavý bílý obr s povrchovou teplotou 35000 stupňů
Nachová hvězda viz R Lep
Nash hvězda v souhvězdí Střelce
Neptun planeta naší Sluneční soustavy; objeven r. 1846 berlínským hvězdářem Gallem u hvězdy λ v souhvězdí Vodnáře; jeho poloha však byla vypočtena už dříve francouzským astronomem Leverrierem z nepravidelnosti dráhy planety Uranu - Neptun totiž přitahuje svou gravitací Uran a tím jej trochu vychyluje z jeho dráhy; nazvána podle římského boha vod Neptuna
Neptunova oběžná dráha kolem Slunce je 165 roků a průměr je 50,5 – 48,7 tisíc km; kolem osy se otočí za 16h a 7m; hmotnost planety je 1,1×1026 kg, to se rovná 17,1 hmotností Země; od Slunce je vzdálený 4 450 – 4 540 milionů km, což je 29,8 – 30,4 AU; Neptun má 13 měsíců
zajímavost: modrá barva atmosféry je složená převážně z metanu, má největší hustotu z plynných planet, proměnlivé tmavé skvrny v atmosféře, část oběžné ráhy se nachází za drahou trpasličí planety Pluto
NGC 55 galaxie v souhvězdí Sochaře
NGC 104 hvězdokupa v souhvězdí Tukana
NGC 246 hvězdokupa v souhvězdí Velryby
NGC 253 galaxie v souhvězdí Sochaře
NGC 457 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Kasiopeji
NGC 869 hvězdokupa v souhvězdí Persea
NGC 884 hvězdokupa v souhvězdí Persea
NGC 1245 hvězdokupa v souhvězdí Persea
NGC 1261 hvězdokupa v souhvězdí Hodin
NGC 1365 galaxie v souhvězdí Pece
NGC 1499 hvězdokupa v souhvězdí Persea; též Kalifornie;
NGC 1528 hvězdokupa v souhvězdí Persea
NGC 1535 planetární mlhovina v souhvězdí Eridana
NGC 1746 hvězdokupa v souhvězdí Býka
NGC 1851 hvězdokupa v souhvězdí Holubice
NGC 2237/9 též Rosetta; pravidelná mlhovina v souhvězdí Jednorožce
NGC 2264 hvězdokupa v souhvězdí Jednorožce
NGC 2301 hvězdokupa v souhvězdí Jednorožce
NGC 2353 hvězdokupa v souhvězdí Jednorožce
NGC 2360 hvězdokupa v souhvězdí Velkého psa
NGC 2391 hvězdokupa v souhvězdí Plachet
NGC 2392 planetární mlhovina v souhvězdí Blíženců
NGC 2440 planetární mlhovina v souhvězdí Lodní zádi
NGC 2516 hvězdokupa v souhvězdí Lodního kýlu
NGC 2547 hvězdokupa v souhvězdí Plachet
NGC 2548 hvězdokupa v souhvězdí Hydry
NGC 2670 hvězdokupa v souhvězdí Plachet
NGC 2808 hvězdokupa v souhvězdí Lodního kýlu
NGC 2867 plantetární mlhovina v souhvězdí Lodního kýlu
NGC 2997 galaxie v souhvězdí Vývěvy
NGC 3114 hvězdokupa v souhvězdí Lodního kýlu
NGC 3115 galaxie v souhvězdí Sextantu
NGC 3132 planetární v souhvězdí Vývěvy (částečně v souhvězdí Plachet); je viditelná i malým dalekohledem, bohužel pro nás zůstává těsně pod obzorem
NGC 3201 hvězdokupa v souhvězdí Plachet
NGC 3242 planetární mlhovina v souhvězdí Hydry
NGC 3532 hvězdokupa v souhvězdí Lodního kýlu
NGC 4319 spirální galaxie, objevena r. 1971 (Halton Arp); červený posuv: 1700 km/s; zajímavostí tohoto objektu je, že jej spolu s kvasarem Markarian 205 spojuje slabý světelný most, ačkoli mají oba objekty naprosto odlišnou velikost červeného posuvu (a tedy i vzdálenost)
NGC 4372 hvězdokupa v souhvězdí Mouchy
NGC 4631 galaxie v souhvězdí Honících psů
NGC 4756 hvězdokupa v souhvězdí Hada
NGC 5139 hvězdokupa v souhvězdí Kentaura
NGC 5139 hvězdokupa v souhvězdí Kentaura
NGC 5715 hvězdokupa v souhvězdí Kružítka
NGC 5873 planetární mlhovina v souhvězdí Vlka
NGC 6087 otevřená hvězdokupa v souhvězdí Pravítka
NGC 6193 hvězdokupa v souhvězdí Oltáře
NGC 6397 hvězdokupa v souhvězdí Oltáře
NGC 6541 hvězdokupa v souhvězdí Jižní koruny
NGC 6543 planetární mlhovina v souhvězdí Draka
NGC 6572 planetární mlhovina v souhvězdí Hadonoše
NGC 6584 hvězdokupa v souhvězdí Dalekohledu
NGC 6633 planetární mlhovina v souhvězdí Hadonoše
NGC 6744 galaxie v souhvězdí Páva
NGC 6752 hvězdokupa v souhvězdí Páva
NGC 6826 planetární mlhovina v souhvězdí Labutě
NGC 6960 řasová mlhovina v souhvězdí Labutě; její vlákna se stále rozpínají, mlhovina je pozůstatkem velké exploze supernovy před 50000 lety, dodnes je však vydatným zdrojem radiového záření; je v sousedství totožné řasové mlhoviny NGC 6992-5
NGC 6992-5 řasová mlhovina v souhvězdí Labutě; její vlákna se stále rozpínají, mlhovina je pozůstatkem velké exploze supernovy před 50000 lety, dodnes je však vydatným zdrojem radiového záření; je v sousedství totožné řasové mlhoviny NGC 6960
NGC 7009 též Saturn; planetární mlhovina v souhvězdí Vodnáře
NGC 7023 difůzní mlhovina v souhvězdí Cefea
NGC 7635 planetární mlhovina v souhvězdí Kasiopeji
NGC 7662 galaxie v souhvězdí Andromedy
NGC 7293 též Helix; planetární mlhovina v souhvězdí Vodnáře; jedna z největších na naší obloze; žhavou hvězdu, která mlhovinu osvěcuje lze vidět jen silným dalekohledem a její teplota je cca 130000 oC a její záření je převážně ultrafialové
NGC 7793 galaxie v souhvězdí Sochaře
Nodus I. hvězda v souhvězdí Draka
Nodus II. hvězda v souhvězdí Draka
Nunki hvězda v souhvězdí Střelce
O [ nahoru ]
Ogle Ogle-2005-BLG-390Lb; planeta v souhvězdí Střelce poblíž centra Mléčné dráhy;
5,5x větší než Země, teplota = 220 oC, vzdálenost 2x104 ly; objevena v r. 2005
Omega hvězda v souhvězdí Střelce; jasná hvězda z M 17
Oortovo mračno oblak primární hmoty sluneční soustavy, kde se nachází cca 100 biliónů kometárních jader; vzorky stavebních kamenů naší planetární soustavy; vlivem gravitačních poruch se některé z jader dostane na eliptickou dráhu směrem ke Slunci (komety)
Orcus planetka za drahou Pluta
P [ nahoru ]
Peacock hvězda v souhvězdí Páva; vzdálenost: 230, kolem obíhá průvodce jednou za 12 dnů
Pelikán difúzní mlhovina v souhvězdí Labutě; název odvozen od jejího tvaru
Phakt dvojhvězda v souhvězdí Holubice; vzdálenost: 150
Pherkad hvězda v souhvězdí Malého medvěda
Phekda hvězda v souhvězdí Velkého medvěda; vzdálenost: 80
Plejády též Kuřátka; otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka; viditelných očima je 5-9 hvězd, ale teleskopy bylo zjištěno minimálně 1000 členů, které vznikly přibližně před 70 mil. let; vzdálenost: 400; r = 20
Pluto více viz odkaz trpasličí planety
Podkova viz M 17
Polaris též Polárka; vzdálenost: >400; objem cca 106x větší než Slunce; pulsuje jednouz za čtyři dny: spektrální dvojhvězda - její průvodce nebyl přímo pozorován, obíhá jedenkrát za 30 let; je vzdálena méně než stupeň (cca dva průměry Měsíce) od světového severního pólu
Pollux hvězda v souhvězdí Blíženců; vzdálenost: 40; svítivost: 45; vlastní pohyb: 0,62; radiální rychlost: +3,3; oranžový obr
Praesepe viz M 44
Procyon (Prokyon) hvězda v souhvězdí Malého psa; vzdálenost: 11,3; svítivost: 7,3; vlastní pohyb: 1,25; radiální rychlost: -3,2
průvodce - svítivost: 0,00055
P. patří k nejjasnějším hvězdám oblohy; průvodce P. je bílý trpaslík a byl zjištěn početně (z vlnitého pohybu P. po obloze) na základě známých zákonů a potom teprve objeven (r. 1896, Lickova hvězdárna)
Proxima Centauri (proxima - nejbližší) velmi slabá hvězda v souhvězdí Kentaura; vzdálenost: 4,24; svítivost: 0,00005; vlastní pohyb: 3,85; radiální rychlost: -16; viditelná jen dalekohledy; nejbližší hvězda k Zemi (po Slunci); P.C. tvoří spolu s Tolimanem trojhvězdu, obíhá jej ve veliké vzdálenosti - jednou však oběhne Tolimana "za něj" a nebude již nejbližší hvězdou, nebude "proxima"
Pulcherrima viz Izar; lat. nejkrásnější
(binární) pulsar v souhvězdí Orla
PSR 1913 + 16
objeven r. 1974; obíhá kolem společného těžiště s druhou, neutronovou hvězdou jednou za 8 hodin. Na tomto pulsaru byla potvrzena teorie gravitačních vln; podle Einsteinovy teorie musí takový rychle obíhající systém s malým rozměrem dráhy a velkými hmotnostmi složek vyzařovat intenzivní gravitační vlny, čímž systém ztrácí energii a to se projeví brzděním pohybu pulsaru, což následně vede ke zmenšování poloměru jeho dráhy, a tím ke zrychlování pohybu, tedy zkrácení oběžné periody pulsaru - potvrzeno r. 1978, zkrácení periody činí 0,1 ms za rok, což je měřitelná hodnota a přesně se shoduje s předpovědí vyplývající z teorie gravitačního záření
α Pyx velká horká hvězda v souhvězdí Kompasu; vzdálenost: 500
β Pyx hvězda v souhvězdí Kompasu; vzdálenost: 200; obdoba našeho Slunce, jen vyzařuje 100x více energie
Q [ nahoru ]
Quaorar planetka za drahou Pluta
R [ nahoru ]
radiant Andromedid radiant meteorického roje v souhvězdí Andromedy
radiant Arietidy radiant meteorického roje v souhvězdí Býka; v době od 31.5. do 18.6. je maximum tohoto roje, avšak protože je Beran v tuto dobu na denní obloze, můžeme jeho meteory sledovat pouze radarem - jedná se tedy o denní meteorický roj
radiant δ Aquarid radiant meteorického roje v souhvězdí Vodnáře; nejvíce činný je od 24.6. do 6.8. s maximem 28. července
radiant η Aquarid radiant meteorického roje v souhvězdí Vodnáře; meteory tohoto roje jsou pozůstatky Halleyovy komety padají nejvíce kolem 5.5.
radiant Bootidy viz radiant Quadrantidy
radiant Drakonid radiant meteorického roje v souhvězdí Draka; též se nazývají Giacobinidy; objevují se pravidelně 9.10. a r. 1933 je zaznamenán rekord v počtu průletů 26000 meteorů
radiant Geminid radiant meteorického roje v souhvězdí Blíženců; vrchol aktivity lze pozorovat mezi 8. a 15. prosincem s maximem 13.12.; není doposud známo ze které komety tento roj vznikl
radiant Giacobinidy radiant meteorického roje v souhvězdí Draka; viz radiant Drakonid; starší název podle komety Giacobini, jejíž rozpadem radiant vznikl
radiant Leonid radiant meteorického roje v souhvězdí Lva; mezi 11. a 20.11. vyletují roje meteorů, které jsou pozůstatkem Tempelovy komety; Země se setkává vždy po 33 letech s nejbohatším proudem jejich částic, r. 1833 bylo pozorováno 46000 meteorů Leonid za hodinu
radiant Lyrid radiant meteorického roje v souhvězdí Lyry; tento roj je znám přes dva tisíce let a objevuje se každoročně mezi 20. a 22. dubnem
radiant Orinoid radiant meteorického roje v souhvězdí Orióna; vznikl rozpadáním Halleyovy komety; dráhy všech částic jsou rovnoběžné a na Zemi dopadají ve směru od hvězdy Alnitak; nejvyšší aktivita se projevuje kolem 20. října
radiant Perseid radiant meteorického roje v souhvězdí Persea
radiant Quadrantidy radiant meteorického roje v souhvězdí Honáka, z něhož 3.1. vyletují meteory zvané též Bootidy
radiant Taurid radiant meteorického roje v souhvězdí Býka
radiant Ursid radianty meteorického roje v souhvězdí Malého i Velkého medvěda
Ras Algethi dvojhvězda v souhvězdí Herkula; vzdálenost: 500; obě složky jsou obři - jasnější červená (průměr 800x větší než Slunce) mění svou jasnost nepravidelně a pomalu, ale lze tyto změny jasnosti sledovat pouhým okem
Ras Alhague hvězda (obr) v souhvězdí Hadonoše; překl.: Hlava zaříkavače hadů; povrchová teplota: 10000; vzdálenost: 60; radiální rychlost = 8km/s
Regulus hvězda v souhvězdí Lva; vzdálenost: 75; svítivost: 120; vlastní pohyb: 0,25; radiální rychlost: +3,5
průvodce - svítivost: 0,3
Rigel hvězda v souhvězdí Orióna; vzdálenost: 800; svítivost: 40000; vlastní pohyb: 0; radiální rychlost: +20,7
průvodce - svítivost: 100
Rigil Kent (překlad: "Kentaurova noha") viz Toliman
Ross 128 vzdálenost: 11; svítivost: 0,00054; vlastní pohyb: 1,36; radiální rychlost: -13
Ross 154 vzdálenost: 9,6; svítivost: 0,00041; vlastní pohyb: 0,67; radiální rychlost: -4
Ross 248 vzdálenost: 10,3; svítivost: 0,00011; vlastní pohyb: 1,58; radiální rychlost: -81
Rosetta hvězdokupa v souhvězdí Jerdnorožce; viz NGC 2237/9
S [ nahoru ]
Sabik hvězda v souhvězdí Hadonoše
Sadalmelek hvězda v souhvězdí Vodnáře
Sadalsud hvězda v souhvězdí Vodnáře
Sadir veleobr v souhvězdí Labutě; zářivost je desetitisíckrát větší než má Slunce
Saiph viz UB313
Saturn (mlhovina) viz NGC 7009
Saturn planeta naší Sluneční soustavy; kolem Slunce oběhne Saturn za 29,5 roku, průměr má 121 000 x 109 000 km; kolem osy se otočí za 10h a 40m; hmotnost: 5,7×1027 kg, což je 95 hmotností Země; vzdálenost od Slunce je 1 350 – 1 510 milionů km, to se rovná 9,0 – 10,1 AU; počet známých měsíců je 59
zajímavost: plynná planeta s nejnižší průměrnou hustotou - menší než voda, největší zploštění, největší a první známý systém prstenců; objevil je v roce 1855 G.D.Cassini a rozdělil je na několik částí, dodnes se tomu říká Cassiniho dělení
Sedna planetka za drahou Pluta
α Sex hvězda v souhvězdí Sextantu; leží na nebeském rovníku
Severní Amerika difúzní mlhovina v souhvězdí Labutě; název odvozen od jejího tvaru
Sham hvězda v souhvězdí Šípu; veleobr; vzdálenost: 540
Shaula hvězda v souhvězdí Štíra; vzdálenost: 300; svítivost: 1700; vlastní pohyb: 0,03; radiální rychlost: 0
Sheliak arabsky "lyra"; zákrytová proměnná dvojhvězda v souhvězdí Lyry; obě složky této dvojhvězdy jsou větší než Slunce a tvarem se jedná o protáhlé elipsoidy; svou jasnost mění stále, nejen v době zákrytů a obě hvězdy jsou navíc obaleny společným obalem, který se rychle rozpíná
Sheratan hvězda v souhvězdí Berana
Scheat hvězda v souhvězdí Pegasa; arabsky "rameno koně"; vzdálenost: 170; červený obr o průměru 110x větším než Slunce; mění nepravidelně svou jasnost
Schedir hvězda v souhvězdí Kasiopeji
Sirrah hvězda v souhvězdí Andromedy; hvězda společná pro souhvězdí Andromedy s Pegasa, kde se označuje jako Alpheratz
Sirius hvězda v souhvězdí Velkého psa; též Sotis; jedna z nejjasnějších hvězd na obloze, což je dáno ovšem její relativní malou vzdáleností, ne zářivým výkonem, svítivost: 23; vzdálenost: 8,7 ; vlastní pohyb: 1,32; radiální rychlost: -7,6; přirozená družice S. je bílý trpaslík, svítivost = 0,002
Skat hvězda v souhvězdí Vodnáře
Slunce hvězda; obsahuje 99,9 % hmoty sluneční soustavy; projevuje jedenáctiletou periodu aktivity; T jádra: cca 15,5 MK; T povrchu (fotosféra): cca 5700 K, hustota: 167; r: 7x105 km (109x větší než r Země); zářivý výkon: 3,9x1026 W; chemické složení: 92% H, 7,9% He, 0,1% ostatní prvky; za dosavadní existence proběhlo cca 1055 jaderných syntéz, což je asi 1 setina z úhrného množství vodíkových jader ve Slunci (1057); energii vzniklou při termonukleární reakci (proton-protonový řetězec) odnášejí fotony krátkovlnného rentgenového záření, které jsou poté ihned pohlceny a znovu vyzářeny a to tolikrát, že fotony vyzářené z povrchu Slunce mají tak nízké energie, resp. vlnové délky, že již odpovídají optickému oboru spektra - viditelné záření; energetický rozdíl fotonu je spotřebován na ohřívání pohlcující částice, čímž je zaručena neustálá vysoká teplota v jádru Slunce; než se foton vymaní z nitra Slunce uplyne cca 10 mil. let ač je jeho poloměr jen 2,3 světelných sekund, což znamená, že Slunce se v optickém oboru spektra "rozsvítilo" až po deseti mil. letech od momentu, kdy započaly termonukleárná rekace; v nastávajících 5 miliardách letech porostou rozměry a zářivý výkon velmi zvolna, hmotnost bude nepatrně klesat asi o 14% a teplota se sníží na 3000K (červený obr); v momentě, kdy Slunce vyčerpá zásoby vodíku ve svém nitru a termonukleární reakce se přenese do vodíkové slupky kolem jádra Slunce - vnější vrstvy se začnou rozpínat a ochlazovat, začne vzrůstat zářivý výkon (asi 4000x) a ze Slunce se stane nestabilní hvězda s proměnným zářivým výkonem; část vnějších plynných obalů bude odvrhováno (planetární mlhoviny); zvětší se rozměry o více než dva řády (vnější okraj Slunce se ocitne za drahou Země, ve vzdálenosti 165 mil. km, kdy vzdálenost Slunce - Země dnes činí 150 mil. km); po ustanutí termonukleárních reakcí v jádře i ve slupce pak v nitru vzniknou prvky uhlík, dusík a kyslík; vlastní gravitací se zhroutí v bílého trpaslíka s poloměrem 5000 km a teplotou milion kelvinů
SMC viz Malý Magellanův oblak
Sotis viz Sírius; starý egyptský název
Spica hvězda v souhvězdí Panny; vzdálenost: 260; svítivost: 2800; vlastní pohyb: 0,05; radiální rychlost: +1
Střelcovo rameno svítící hvězdná oblaka v souhvězdí Střelce jsou částí právě jednoho ramene spirály naší Galaxie; je od nás vzdáleno 10000 ly
T [ nahoru ]
Tarantula mlhovina v souhvězdí Mečouna; nachází se ve Velkém Magellonově oblaku; svým tvarem připomíná pavouka sklípkana - tarantuli; je mnohem větší než Velká mlhovina v souhvězdí Orióna v naší Galaxii
Theemin hvězda v souhvězdí Eridana
Thuban hvězda v souhvězdí Draka; vzdálenost: 220; povrchová teplota: 10000 o C; jeho průvodce má interval oběhu 51 let;
nese označení α Draconis, což znamená, že původně byla tato hvězda nejjasnější z celého souhvězdí Draka, kdežto dnes je až na čtvrtém místě, tedy za několik stovek let jeho svítivost radikálně poklesla
Toliman též Rigil Kent; dvojhvězda v souhvězdí Kentaura; jasnější, žlutá složka je velice podobná našemu Slunci; nejjasnější hvězda na obloze; vzdálenost: 4,3
Trifid hvězda v souhvězdí Střelce; jasná hvězda z M 20
Tureis hvězda v souhvězdí Lodní kýl
tzv. Tychonova hvězda hvězda v souhvězdí Kasiopeji; název získala podle astronoma Tycho de Brahe, který se věnoval jejímu studiu. Jedná se o supernovu, která se objevila na obloze 11.11.1572, po několik dní byla jasnější než Venuše a bylo možno ji pozorovat i přes den. Poté její jasnost klesala, ale ještě dnes se zbytky po explozi rozpínají rychlostí 4000 až 5000 km/s a jsou mohutným zdrojem rádiového a rentgenového záření. Díky obrovské "zásobě" pohybové energie bude, srážkami s mehihvězdným prachem, zářit ještě alespoň 10000 let
Tyl hvězda v souhvězdí Draka
U [ nahoru ]
UB313 o 700 km větší průměr než Pluto; vzdálenost = 14,5 mld. km od Slunce; označována též jako Xena, Santa a Gabriella; nachází se v Kuiperově pásu, má vlastní měsíc; objevil ji tým profesora Michaela Browna (Caltech)
Unuk původně též nazývána Unuk El Haia = krk hada; hvězda v souhvězdí Hada; oranžový obr; vzdálenost: 80
Uran oběhne Slunce za 84 roků a jeho průměr je 51,1 x 49,9 tisíc km; otočka kolem osy trvá 17h a 15m; hmotnost Uranu je 8,7×1025 kg, což je asi 14,5 hmotností Země; planeta je vzdálená od Slunce 2 740 – 3 000 milionů km, to je 18,3 – 20,1 AU; počet známých měsíců je 27
zajímavost: rotační osa leží téměř v rovině ekliptiky (zdánlivá dráha Slunce), na velké části jeho povrchu Slunce nezapadá ani nevyhází po mnoho let, má velmi slabé prstence
V [ nahoru ]
Vega cirkumpolární hvězda v souhvězdí Lyry; vzdálenost: 26; svítivost: 55; vlastní pohyb: 0,34; radiální rychlost: -13,9; má jasně modrou barvu; Kdysi byla díky precesi zemské osy Vega Polárkou (před 14000 lety)
Velká mlhovina viz M 42 a M 43; soustava dvou plynných mlhovin v souhvězdí Orióna
Velká spirální galaxie viz M 31
Velký Magellanův oblak příslušník místní skupiny galaxií, do které patří i naše Mléčná dráha; tato nepravidelná galaxie se nachází na jižní obloze; vzdálenost: 170000 ly; obejeven a popsán r. 1519 účastníky Magellanovy výpravy (současně s Malým M.o. v Tukanu) podle velitele výpravy Ferdinanda Magellana; obsahuje cca 10 mld. hvězd, průměr : 20000 ly; intenzivní zdroj rtg záření; tvoří s naší Galaxií a s Malým Magellanovým oblakem trojitý systém, vázaný gravitační silou; v oblaku se nachází velké množství mezihvězdné tmavé hmoty a rozsáhlé zářící mlhoviny (Tarantula)
Velox Barnardi viz Barnardova hvězda
Venuše oběžná doba kolem Slunce: 224,7 dne; průměr: 12 104 km a rotační perioda kolem osy je 243 dní; hmotnost Venuše činí 4,57×1024 kg, to se rovná 0,82 hmotnosti Země; od Slunce je vzdálaná 107 – 109 milionů km, to je 0,718 – 0,728 AU; Venuše je druhou (Merkur) planetou naší soustavy, která nemá měsíc
zajímavost: otáčí se pomaleji, než obíhá kolem Slunce, vždy zahalená do mraků, tlak na povrchu je více jak 100× větší než na Zemi, panuje tam i vysoká teplota, okolo 4500C
Vindemiatrix hvězda v souhvězdí Panny
Vírová galaxie viz M 51
W [ nahoru ]
Wezen hvězda v souhvězdí Velkého psa
Wolf 359 vzdálenost: 7,7; svítivost: 0,00003; vlastní pohyb: 4,84; radiální rychlost: +13
X [ nahoru ]
Xena viz UB313
Y [ nahoru ]
Yed Posterior hvězda v souhvězdí Hadonoše
Yed Prior hvězda v souhvězdí Hadonoše
Z [ nahoru ]
Země planeta naší Sluneční soustavy; rotace Země byla poprvé pojmenována Kopernikem - zjistil, že se Země otáčí kolem vlastní osy; původní rotace Země byla asi 8 hodin, která se díky slapovým silám, resp. třením vody o oceánské dno brzdila (přibl. před 680 mil. lety činila rotace cca 22 hodin, tedy rok měl 399 dní - tento fakt byl prokázán i díky geologii: na vroubkování usazenin z Austrálie starých 680 mil. let bylo doloženo, že tehdy trval rok cca 399 dní, tzn. že jeden den trval 22 hodin; vroubkování usazenin totiž souvisí s denním a nezávisle i s ročním rytmem); zemská rotace se brzdí v průměru o 1,7 ms za sto let;
Do výšky tisíc kilometrů nad zemský povrch sahá atmosféra, která se dále dělí na:
  • troposféra - do 15 km nad povrch, neklidná část atmosféry s proměnlivou teplotou, tlakem a vlhkostí
  • ionosféra - ionizovaná (elektricky nabité atomy) sféra ve výšce nad 60 km nad Zemí; eletricky vodivá - slouží jako zrcadlo k ohybu a odrazu rádiových elektromagnetických vln
  • magnetosféra - sahá až za hranice atmosféry; prostor zaplněný siločárami zemského magnetu
průměr: 12 756 x 12 714 km, zploštění na pólech; kolem Slunce oběhne za 1 rok; hmotnost Země je 5,98×1024 kg; otočka kolem osy trvá 23h 56m a 4s a vzdálenost od Slunce je 147 – 152 milionů km, což činí 0,983 – 1,017 AU; Země má jeden měsíc – Měsíc
Zozca hvězda v souhvězdí Lva
Zuben el Akrab hvězda v souhvězdí Váhy
Zuben el Genubi hvězda v souhvězdí Váhy
Zuben el Schemali hvězda v souhvězdí Váhy
[ nahoru ]
WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)