/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

Býk - Taurus

býk
A - EL NATH
B - ADS 4131
C - ALDEBARAN
 
1 - M 1 (Krabí mlhovina)
2 - NGC 1746
3 - M 45 (Plejády)
4 - radiant TAURID
5 - HYADY
 
Býk je souhvězdí, které velice snadno nalezneme s pomocí souhvězdí Orióna a také díky velmi jasné načervenalé hvězdě Aldebaran.

Název souhvězdí má původ již ve starých Chaldejských a egyptských vykopávkách, kde bylo znázorňováno jako první zvířetníkové souhvězdí - jím začínal rok. Také později, Keltové, uctívali vstup Slunce do tohoto souhvězdí - před 4 až 5 tisíci lety jaro začínalo v dny, kdy Slunce procházelo souhvězdím Býka.
Podle řecké pověsti chtěl mocný Zeus unést Európu, dceru fénického krále a aby ji oklamal, proměnil se ve sněhobílého býka a vmísil se do královských stád. Európa si mladého býčka brzy oblíbila a jednou se na něm chtěla projet. Býk však opustil stádo, skočil do moře a plaval s ní k ostrovu Krétě. Také proto se na oblohu dostala jen hlava a plece býka - ostatní bylo ponořeno do moře.
Vysvětlení názvu se také zaslouží dvě samostatné skupiny hvězd s mytickými názvy:

  • Hyády - byly dcery Atlase a když jejich bratra na lovu roztrhal lev, tolik plakaly, že je z lítosti vzal Zeus k sobě na oblohu
  • Plejády - původně byly mořskými nymfami, také dcery Atlase, které Zeus na jejich vlastní žádost (aby unikly pronásledování Orióna) proměnil v holubice - řecky peleiades.

Zajímavostí tohoto souhvězdí je Krabí mlhovina, viditelná dalekohledem jako slabě svítící obláček - jedná se o zbytky supernovy z r. 1054 a zbytek po této explozi je neutronová, rychle rotující hvězda - pulsar. Zde se otáčí asi třicetkrát za sekundu - nejrychlejší známý pulsar, který je též zdrojem rtg záření.

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)